Nyheter

Internetkonferens om Irans MR-brott i Europaparlamentet

EU-parlamentariker från olika partier och representanter från Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) uppmärksammar iranska regimens pågående brott mot mänskligheten under en internetkonferens från Europaparlamentet i Bryssel på onsdagen.

Talarna diskuterar även EU:s politiska och moraliska ansvar gentemot regimens systematiska människorättskränkningar och vad unionen bör göra för att ställa regimen och dess ledare till svars för dessa grymheter.

Iranier från hela världen deltog också i konferensen som sändes på sociala medier från Europaparlamentet och kan ses i sin helhet nedan.

Oppositionsledaren Maryam Rajavi, konferensens huvudtalare

Först ut var konferensens huvudtalare NCRI:s valda president Maryam Rajavi som i sitt anförande lyfte fram den senaste tidens folkliga protester mot regimen i Iran.

Hon uppmanade EU att stå med iranska folket genom att anta en mer beslutsam politik gentemot Iran och vidta åtgärder för att bekämpa iranska regimens terrorism och MR-brott.

Oppositionsledaren Maryam Rajavi, huvudtalare vid en konferens om Irans MR-brott i Europaparlamentet

Hon tillade, ”regimen står inför ilska och missnöje från den stora majoriteten av folket i Iran. Man kan höra familjer till de tusentals som regimen dödade under de senaste protesterna uppmana Europa och världen att stå med dem.”

”Opposition mot att förlänga vapenembargot mot regimen, passivitet inför brott mot mänskliga rättigheter i Iran, likgiltighet gentemot att regimens underrättelseagenter rör sig fritt i Europa är mot iranska folkets intresse och mot global fred och säkerhet.”

”Europeiska underrättelsetjänster har upprepade gånger rapporterat att regimen använder sina ambassader för att spionera och genomföra operationer mot dissidenter, särskilt oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI).”

”Jag uppmanar Europaparlamentet att uppmana ministerrådet att anta en bindande lagstiftning för att utvisa iranska regimens agenter från europeisk mark, stänga regimens samtliga ambassader i EU:s medlemsstater och föra upp revolutionsgardet (IRGC) på EU:s lista över terroristorganisationer.”

”Iranska folket är redo att störta prästerskapets envälde i Iran och etablera en pluralistisk, sekulär och kärnvapenfri republik i Iran baserad på separation av religion och stat, jämställdhet, avskaffande av dödsstraff och respekt för religiösa och etniska minoriteter.”

Utdrag från EU-parlamentarikernas anförande

Michèle Alliot-Marie, EU-ledamot från Frankrike och Frankrikes tidigare inrikesminister:

Jag beklagar vad som händer i Iran idag. Det strider mot mina värderingar och EU:s värderingar. Jag beklagar att europeiska organ som försvarar demokrati tiger om dessa frågor.

Naturligtvis är det för iranierna att bestämma vilken typ av regering som ska styra Iran. Men det är vårt ansvar att fördöma avrättningar, tortyr, godtyckliga arresteringar, terrorism, även på europeisk mark.

Lars Patrick Berg, EU-ledamot från Tyskland:

Jag var förfärad över att höra att Irans regim avrättade den unga iranska nationella idrottshjälten Navid Afkari. Denna totala förakt för människoliv är mycket upprörande. Världens demokratiska regeringar måste agera nu. Vi i Europa måste visa iranska folk att vi stöder deras kamp för frihet och demokrati och fortsätta att uppmana det internationella samfundet att sätta press på prästerskapets regim.

Anna Fotyga, EU-ledamot från Polen:

Vi står med folket i Iran och kommer att stödja dem i Europaparlamentet. Vi stöder förändringar i Iran för att medborgarna ska kunna åtnjuta sina rättigheter och för att avskaffa dödsstraffet, särskilt mot minderåriga.

Juan López Aguilar, EU-ledamot från Spanien:

Iranska kvinnor utsätts för diskriminering. Iransk lag förnekar folket religionsfrihet. Vi har en politisk och laglig skyldighet att stå upp för mänskliga rättigheter i Iran.

Patrizia Toia, EU-ledamot från Italien:

Vi kräver att en internationell utredningsgrupp ska besöka Iran. Vi måste se till att de mänskliga rättigheterna är vår främsta prioritet när det gäller andra länder. [EU] måste prioritera mänskliga rättigheter framför ekonomiska intressen.

Regimen utsätter kvinnor i Iran för systematiskt förtryck. Kvinnor riskerar att smittas av covid-19 i regimens fängelser. Men trots detta lidande fortsätter kvinnor att kämpa och har en aktiv roll i de folkliga protesterna i Iran. [Oppositionsledaren] Maryam Rajavi inspirerar iranska kvinnor som vill ha frihet och rättvisa. Hon är också en inspiration för oss alla.

David Lega, EU-ledamot från Sverige och EPP-gruppens Iranrapportör:

Dödsstraff är oacceptabelt under alla omständigheter. Iranska regimen kommer att tolka passivitet som ett grönt ljus från EU. Ett omedelbart stopp för avrättningar bör var ett krav från EU för fortsatta relationer med Iran.

Derk Jan Eppink, EU-ledamot från Nederländerna:

Jag var chockad över att regimen avrättade Navid Afkari för att han deltog i protester i Iran. Tyvärr ser vi att EU för en eftergiftspolitik gentemot Iran. Resultatet är en aggressivare regim.

Ivan Stefanec, EU-ledamot från Slovakien:

Europas demokratiska principer kräver att EU tar ledningen när det gäller att försvara iranska folkets mänskliga rättigheter och protestera mot iranska regimen för dess grymheter.

Milan Zver, EU-ledamot från Slovenien:

Jag följer noga utvecklingen i Iran. Rapporter visar att iranska säkerhetsstyrkor har använt brutalt våld för att arrestera mer än 7000 människor och dödat hundratals under de folkliga protesterna.

Operationer från Irans säkerhetsstyrkor på europeiskt territorium är av stor oro och måste stoppas. Jag fördömer starkt iranska regimens våldshandlingar. Det är vår plikt att stå sida vid sida med folket i Iran.

Jaak Madison, EU-ledamot från Estland:

Avrättningar fortsätter i Iran. Vi kan inte acceptera detta. Vi kan inte fortsätta göra affärer med en sådan nation. EU och dess medlemsstater måst se över och ändra denna eftergiftspolitik till fördel för en beslutsam politik gentemot regimen i Iran.

Radka Maxová, EU-ledamot från Tjeckien:

Situationen för kvinnliga fångar i Iran är fruktansvärd. Det kräver kraftfulla åtgärder. Regimen kan inte tillåtas fortsätta kränka mänskliga rättigheter. EU bör använda sin makt för att hjälpa den iranska oppositionen.

Petras Austrevicius, EU-ledamot från Litauen:

Iranska regimen har begått många brott mot mänskligheten. FN bör genast skicka en utredningsgrupp till Iran. Vi måste stå upp och försvara mänskliga rättigheter i Iran och stå med iranska folket.

Mer utdrag från andra talares anförande finns här på iranska oppositionskoalitionen, NCRI:s hemsida.