Nukleärt, Nyheter

IAEA: Iran har anrikat tio gånger mer uran än tillåtet

Iranska regimens lager av anrikat uran ligger på mer än tio gånger den gräns som anges i 2015 års kärnteknikavtal med världsmakter. Det enligt en rapport från FN:s atomenergiorgan (IAEA).

IAEA rapporterade i ett konfidentiellt dokument som distribuerades till medlemsländerna att Teheranregimen den 25 augusti hade lagrat 2 105,4 kg (2,32 ton) låganrikat uran.

2015 kom Iran överens om ett kärnteknikavtal med USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kina och Ryssland. Överenskommelsen är känd som den gemensamma övergripande handlingsplanen, eller JCPOA. Avtalet tillåter iranska regimen att lagra endast 202,8 kg.

Rapporten kommer efter att Iran gav IAEA-inspektörer tillgång till en av två misstänkta tidigare kärnanläggningar.

Senare i september kommer ytterligare en inspektion att genomföras. Testerna kommer att analyseras av IAEA i deras egna laboratorier.

Iranska regimen började förra året avsiktligt och offentligt bryta mot sina åtaganden under JCPOA.