Folkliga protester, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Oron över eventuellt avrättning av fem unga demonstranter i Iran växer

Iranska regimens rättsväsende har avbrutit all kontakt mellan fem unga dödsdömda fångar, som frihetsberövade i dödsceller i ett fängelse i Isfahan, och deras familjer, enligt rapport till FFFI. Regimen kan verkställa dessa avrättningar när som helst.

De fem var arresterade i staden Isfahan, centrala Iran, för att ha deltagit i omfattande regimkritiska protester i slutet av november 2017.

FFFI har fått rapporter om att myndigheterna har stoppat kontakten mellan de fem fångarna och deras familjer. Fängelset och tjänstemän från rättsväsendet har ännu inte svarat på familjernas oro.

Familjerna har samlats utanför Isfahans centrala fängelse i protest mot rättsväsendets agerande, enligt rapporten. Regimen har hotat de anhöriga med allvarliga repressalier om de inte avbryter sin protestaktion utanför fängelset eller om de pratar med medier och sprider information.

Nyheten om de möjliga avrättningarna har lett till en storm av protester på sociala medier med hashtags mot dödsstraff.

Mohammad Bastami, Hadi Keyani (Kiani), Abbas Mohammadi, Majid Nazari Kondori och Mehdi Salehi-Qaleh Shahrokhi, fick ”två dödsdomar” vardera för ”krigföring mot Gud” och ”ta upp vapen mot staten.”

Den 26 juni meddelade en av regimens domstolar i Isfahan att den upprätthåller dödsstraffet mot åtta fångar som var arresterade i provinsen under protesterna i slutet av 2017 och i början av 2018.

Regimen tvingades nyligen backa från att avrätta tre unga demonstranter efter en massiv global kampanj på sociala medier mot deras avrättningar.

FFFI fördömer planerade avrättningar

FFFI fördömer regimens dödsdomar mot arresterade demonstranter som bara utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet.

Dödsdomar mot personer som blivit arresterade i samband med de senaste årens folkliga protester har ökat under coronakrisen i takt med att det folkliga missnöjet mot regimen växer i landet.

Regeringen och UD måste gå längre än att bara uttrycka sitt motstånd till dödsstraff. Sverige och EU bör öka trycket på regimen i Iran genom att införa MR-sanktioner för att den ska frige samtliga frihetsberövade demonstranter och politiska fångar.

FFFI uppmanar dessutom Sverige och EU att framföra krav på att FN genast skickar en oberoende utredningsgrupp till Iran i syfte att utreda rapporter om mord på demonstranter och besöka regimens fängelser.