Engagemang, Nyheter

Iranska oppositionens globala videokonferens för ett fritt och demokratiskt Iran

Iranska samfund från Europa, Nordamerika och Australien deltog på fredag i en global videokonferens för ett fritt och demokratiskt Iran organiserad av Iranska nationella motståndsrådet (NCRI).

Årets konferens äger rum online på grund av coronapandemin. Den väntas bli en av de största internetkonferenserna till stöd för iranska folkets frihetskamp.

Närmare 1000 personligheter, tidigare statstjänstemän och parlamentariker från hela världen deltar också i dagens internationella konferens tillsammans med andra deltagare från 104 länder och 30,000 platser i Iran.

Den globala konferensen ställer sig bakom ett demokratiskt regimskifte i Iran genom iranska folket och den prodemokratiska oppositionskoalitionen, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI). Den kommer även uppmärksamma coronakrisen i Iran och regimens försök att mörklägga sanningen.

Deltagarna uttrycker sitt stöd för iranska folkets uppror och senaste tidens folkliga protester mot prästerskapets envälde.

De stöder även NCRI:s tiopunktsplan för att etablera en fri, demokratisk och sekulär republik i Iran och uppmanar internationella samfundet att erkänna denna framtida plan som ett genomförbart alternativ till dagens religiösa envälde.

Iranska regimen försökte stoppa iranska folket från att se och medverka i internetkonferensen timmar innan den började.

Regimen genomförde massiva cyberattacker mot iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedins hemsida samt hemsida för iranska oppositionens television under hela dagen.

Utdrag från konferensens huvudtalare, NCRI:s valda president Maryam Rajavis anförande:

”Från upproret den 21 juli 1952 fram till upproret i november 2019, har vår nation betalat ett pris för sin frihet. Den förtjänar utan tvekan frihet och kommer att uppnå frihet.”

”Vi uppmanar samtliga regeringar och internationella organ att stå med iranska folket i denna historiska kamp mot det främsta hotet mot fred och säkerhet i världen. Amerikanska representanthusets resolution som stöddes av en majoritet ger ett trovärdigt exempel för samtliga regeringar att följa.”

Utdrag från andra talare vid konferensen

Rudy Giuliani, New Yorks tidigare borgmästare:

Protesterna i Iran växer. Det finns en ledstjärna för hopp i Irans mörka landskap. NCRI är den enda organisation som har gjort mer än alla andra för att befria Irans befolkning från tyranni och världen från fundamentalistisk terrorism.

Iranska folket har sagt det kart till världen att de vill ha ett fritt och demokratiskt Iran, som styrs av lagar där kvinnor behandlas lika som män. Det här är oppositionen, Folkets mojahedins (PMOI/MEK), NCRI:s och Maryam Rajavis mål.

Senator Joseph Lieberman, amerikansk senator (1989-2013):

Detta är en historisk konferens. En sådan sammankomst inträffar inte utan en organisation som NCRI, som fortsätter att göra saker som andra inte försöker göra. Ingen organisation lyckas utan en stark ledare. Denna organisation har i Maryam Rajavi, en av de starkaste ledarna.

Jag står med Maryam Rajavi. Det finns ingen bättre allierad än NCRI. Finns det en annan oppositionsgrupp i Iran som har ett liknande stöd som NCRI? Nej.

Teheranregimen kommer inte att ändra sig. Vi måste agera för en förändring. Förändring kommer från motståndsrörelsens kämpar enheter. Vi måste stå med dem och stödja dem. Jag är redo för den dagen.

Anna Fotyga, Europaledamot från Polen:

EU:s politik har inte varit helt framgångsrik. Vi borde vara mer fast, mer beslutsam och mer bestämda när det gäller att driva fram förändringar i Iran. Jag är säker på att det iranska motståndetsrådets kamp kommer att ge framgång och frihet för hela Irans befolkning.

Dr Matthew Offord, ledamot i brittiska underhuset:

Den brittiska regeringen borde samarbeta med allierade i EU och FN för att förlänga FN:s vapenembargo mot Iran. Internationella samfundet har ett ansvar och resurser att förneka Irans regim de medel som den behöver för att fortsätta sitt oacceptabla och skadliga beteende i Iran och utomlands.

Jag vill presentera ett uttalande signerat av 120 partiöverskridande ledamöter från brittiska parlamentet som uttrycker stöd för de folkliga protesterna i Iran och NCRI:s ledare, Maryam Rajavis tiopunktsplan för framtida Iran.

Michèle Alliot-Marie, fransk EU-parlamentariker och Frankrikes tidigare utrikes-, försvars- och inrikesminister:

Det vi har gemensamt är viljan att stå upp för mänskliga värden, demokrati och fred. Det är vad vi vill ha för Iran. Vi vill att de ska åtnjuta frihet att vilja fritt och frihet att vara religiösa eller sekulära.

Som kvinna vill jag se de iranska kvinnorna ha möjlighet att följa sina ambitioner som medborgare. Det är verkligen viktigt att även kvinnor kan få sitta i regeringen. Jag beundrar vad ni [NCRI] gör för folket i Iran och önskar er framgång.

David Jones, ledamot i brittiska underhuset:

Vi uppmanar den brittiska regeringen att beslutsamt stå mot den iranska regimen. Maryam Rajavi är den legitima ambassadören för det iranska folket, och hon bör erkännas som sådan av den brittiska regeringen.

John Perry, tidigare irländsk minister:

NCRI kan leda iranska folket till frihet och åstadkomma demokratisk förändring i Iran. Jag uppmanar den irländska regeringen att stödja förlängningen av FN:s vapenembargo mot Iran.

Khalid Yamani, Jemens tidigare utrikesminister:

Jag önskar er framgång i att besegra diktaturen [i Iran] och befria iranska folket. Regimens expansionspolitik genom dess terroriststyrkor är ett extremt brott mot internationell rätt. Irans regim är ett hot mot det iranska folket och ett hot mot folkets intressen i regionen.