Motståndsrörelsen, Nyheter

Internationell online konferens till stöd för ett Fritt Iran

Iranier deltog i en internationell online konferensunder lördagen för att hedra martyrernas och politiska fångarnas dag samt 39 år av motstånd mot prästerskapets envälde. Deltagarna uttryckte även sitt stöd för ett fritt och demokratiskt Iran och iranska folkets regimkritiska protester som pågår över hela landet och som underminerar prästerskapets absoluta grepp om makten.

Parlamentariker och andra framstående personligheter från Europa och USA medverkade också i dagens konferens och uttryckte sin solidaritet med iranska folkets demokratiska strävan och kampen för frihet.

Andra talare under lördagens konferens var representanter för iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK), samt representanter för olika iranska samfund i Europa och Nordamerika.

Talarna betonade att regimen i Teheran är ett globalt hot som hållit sig kvar vid makten genom förtryck och terrorism. De framhöll i sina tal att iranska folket vill ha ett demokratiskt regimskifte och uppmanade internationella samfundet att stå med iranska folket i deras kamp (ett urval av talen publicerade på social medier kan se nedan).

Talarna påpekade att den organiserade oppositionskoalitionen, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), är ett demokratiskt alternativ till dagens religiösa diktatur.

Just därför bedriver regimen en massiv propagandakampanj mot NCRI och oppositionsgruppen Folkets mojahedin (PMOI/MEK) sade flera av talarna.

Iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavi, var en av huvudtalarna under lördagens konferens.

Maryam Rajavi betonade i sitt tal att, ”störtandet av prästerskapets envälde är iranska folkets bestämda krav. Protesterna i november 2019 och januari 2020 representerade deras brinnande önskan att uppnå detta. De närmar sig detta mål genom sina strejker och aktiviteter från motståndrörelsens enheter.”

”Vi har alltid sagt och upprepar att denna regim bör stoppas från att få köpa även ett enda vapen. Den bör inte få tjäna även en enda dollar i oljeinkomster. Den bör inte ens få spendera en enda dollar från Irans intäkter som egentligen tillhör folket”, tillade NCRIs valda president.

Hon tillade, ”iranska regimen har under de senaste 40 åren tagit oräkneliga liv bland folket i Iran för att bevara sitt envälde. Den genomför en massaker mot Folkets mojahedin, PMOI/MEK, i 1988 och skickade en miljon iranier till döden under det åttaåriga kriget mot Irak.”

Ett urval från talen under lördagens online konferens

Historisk bakgrund

20 juni sammanfaller med dagen för oppositionens första stora demonstration mot prästerskapets regim i Teheran i 1981. Närmare 500,000 personer och sympatisörer till iranska oppositionen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK) deltog i denna stora demonstration.

Syftet var att uppmärksamma och protestera mot regimens försök att stjäla folkets demokratiska revolution två år tidigare för att etablera en religiös diktatur.

Iranska regimens repressiva säkerhetsstyrkor öppnade eld mot demonstranterna för att stoppa protesten efter order från regimens högste ledare vid tiden Khomeini. Flera dödades och många skadades i detta första öppna nedslaget mot folkliga protester i Iran.