Folkliga protester, Motståndsrörelsen, Nyheter

En majoritet av USA:s representanthus stöder iranska folkets frihetskamp

Över 220 kongressledamöter i amerikanska representanthuset ställer sig bakom en resolution om Iran som bemöter hotet från regimen och som stöder iranska folkets kamp för ett fritt Iran.

Den partiöverskridande resolutionen, H. Res. 374, presenterades under en online konferens på tisdagen organiserad av iransk-amerikanska samfund i USA. Flera kongressledamöter från både republikanerna och demokraterna som sponsrade resolutionen medverkade och talade under konferensen.

Kongressledamöter från 41 delstater och flera utskottsordförande finns bland de som stödde resolutionen.

Resolution, H. Res. 374, fördömer iranska regimens statliga terrorism och uttrycker stöd för iranska folkets strävan för en demokratisk, sekulär och icke-nukleär republik i Iran. Den uppmärksammar och fördömer bland annat iranska regimens misslyckade bomb attentat mot Iranska nationella motståndsrådets årliga sammankomst i Paris i juni 2018.

”Iranska folket har berövats sina grundläggande friheter, varför de förkastade shahens diktatur och motsätter sig religiös tyranni”, säger kongressledamöterna i resolutionen.

Den uppmärksammar dessutom det ökade stödet för iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavis 10-punktsplan för ett framtida Iran baserade på allmän rösträtt, fria val och jämställdhet.

Kongressledamöterna lyfter fram regimens terroristattacker mot medlemmar av iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin (PMOI/MEK), i Albanien. De varnar även att regimen utnyttjar sina ambassader och diplomater utomlands för att planera och genomföra terroristattacker.

Resolutionen uppmanar berörda amerikanska myndigheter att samarbeta med allierade i Europa för att ställa regimen till svars för brott mot diplomatiska privilegier.

Stöd till folkliga protester

Kongressledamöterna säger i sin resolution att representanthuset står med iranska folket som fortsätter att hålla legitima och fredliga protester mot regimen och dess korruption och förtyck.

De erkänner även iranska folkets rätt och deras kamp för att etablera en fri, demokratisk och icke-nukleär republik i Iran.

Iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavi, tackade kongressledamöterna för stödet till iranska folket och deras frihetskamp under tisdagen konferens.

”Regimens regionala strategi har nått en återvändsgränd. Korruption, fattigdom och misär är utbredd i Iran för att prästerskapet har plundrat vår lands rikedomar. Det kriminella prästerskapet har ingen väg ut ur denna kris och kommer att störtas”, sade iranska oppositionsledaren.

Hon betonade i sitt tal att Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) är inte ute efter makten utan vill hjälpa iranska folket förverkliga sina önskan, som är fria, rättvisa val baserade på allmän rösträtt.

Iranska oppositionsledaren tillade, ”Iranska motståndsrörelsen har alltid framhållit behovet av att återinföra sex tidigare FN:s säkerhetsråds resolutioner och FN:s vapenembargo mot iranska regimen.”