Nyheter

FIFA hotar Iran med avstängning från internationell fotboll

FIFA ger Irans fotbollsförbund en kort tidsfrist att antingen ändra sina stadgar eller riskera en avstängning från internationell fotboll.

I ett brev som mottogs den 29 maj uttrycker FIFA invändningar mot iranska fotbollsförbundets utkast till de nya stadgarna och kräver att det ändras i enlighet med FIFA:s regler.

Irans fotbollsförbund har nu fram till den femte juni att följa FIFA:s krav eller riskera en internationell avstängning. Det rapporterar regimens nyhetsbyrå Mehr som har kopplingar till underrättelseministeriet, den 30 maj utan att nämna FIFA:s invändningar i detalj.

Mehr skriver dock att brevet hänvisar till åttio ärenden som iranska fotbollsförbundet borde rätta. Ett av kraven är att Iran måste minska den roll som regimens sportminister har när det gäller att avgöra fotbollsförbundets interna frågor.

En av FIFA:s huvudsakliga invändningar är att utkastet till de nya stadgarna inte nämner att iranska fotbollsförbundet är självständigt.

FIFA:s regler kräver att de nationella fotbollsförbunden ska var självständiga och oberoende av statlig inblandning. Iranska regimen har dock ignorerat detta i närmare 40 årtionden och kommit undan utan varning eller avstängning.

Ali Kafashian, före detta ordförande för Irans fotbollsförbund, avslöjade i en intervju med ett lokalt radioprogram i Teheran tidigare i april att det iranska fotbollsförbundet har alltid varit under regimens direkta kontroll, vilket strider mot FIFA:s regler.