Mänskliga Rättigheter, Nyheter

USA inför sanktioner mot iranska regimtjänstemän för MR-brott

USA inför sanktioner mot iranska regimens inrikesminister och åtta individer inom regimens säkerhetsorgan för delaktighet i allvarliga MR-brott. Det tillkännagav USA:s finansdepartement i ett uttalande på onsdagen som publicerades på myndighetens hemsida.

En av de straffade är brigadgeneral Hassan Shahvarpour Najafabadi, befälhavare för revolutionsgardets Vali Asr-bas i Khuzestan-provinsen. De sju andra är högt uppsatta tjänstemän inom regimens polisväsende däribland Hossein Ashtari Fard som har varit högste polischef sedan 2015.

USA:s finansdepartement inför dessutom sanktioner mot stiftelsen Bonyad Taavon NAJA, dess direktör och styrelseledamöter. Bonyad Taavon NAJA är en kooperativ stiftelse som kontrolleras av regimens polisväsende och som är aktiv bland annat inom Irans teknik-, bank- och energisektor.

De straffade var högst delaktiga i att slå ner folkliga protester mot regimen som spred sig över hela Iran i november förra året. Minst 1500 individer dödades i samband med de regimkritiska protesterna.

”Iranska regimen kväser kritiska röster från iranska folket, däribland fredliga protester, genom fysiska och psykologiska övergrepp”, sade USA:s finansminister Steven T. Mnuchin i ett uttalande på onsdagen och tillägger. ”USA kommer att fortsätta ställa till svars iranska tjänstemän och institutioner som förtrycker och kuvar sin egen befolkning.”

Europeiska rådet meddelande tidigare i veckan att EU förlänger sina nuvarande sanktioner mot Iran med ytterligare ett år. De europeiska straffåtgärderna omfattar sanktioner mot 87 iranska regimtjänstemän och enheter som är ansvariga för allvarliga MR-brott i Iran.