Opinion

Den religiösa diktaturen sprider Coronaviruset

Efter att ha avvaktat i mer än en vecka, så bestämde svenska myndigheter till slut att dra in flygtillståndet för Iran Air och stoppa alla flyg till och från Iran.

Johan Carlson Folkhälsomyndighetens GD säger igår att man inte har förtroende för iranska myndigheter och deras sätt att hantera utbrottet av coronaviruset. ” När vi tittar på de siffror som Iran presenterar, antalet dödsfall kontra antalet smittade, så stämmer inte det överens med mönster från andra länder. Vi har all anledning att tro att spridningen är större” säger han.

Han har helt rätt. Viruset har spridit sig stort överallt i hela landet. Hittills har 1000 personer avlidit och dödstalet stiger snabbt.

Styrande mullor i Iran försöker att mörklägga vidden av katastrofen och inhemska medier som är uteslutande statliga bagatelliserar smittan och smittorisken. En stor majoritet av de som har smittats har inte råd att söka vård, de dör i hemmet eller på gatan.  Sjukhusen har beordrats att dölja dödsorsaken som ”hjärtinfarkt”. Flera läkare som har trotsat ordern och försökt informera allmänheten har arresterats.

Regimens agerande förvånar inte iranier alls. Iranska folket har 40 års erfarenhet av mullornas korruption och inkompetens.

”Att behålla makten är den viktigaste plikten” deklarerade Khomeini för sina lakejer när han tog makten. Mullorna har klamrat sig vid makten sedan dess och iranska folket har betalat ett skyhögt pris för det. För att kunna behålla makten har mullorna skickat en miljon människor i döden i ett annars meningslöst krig. De har drivit 7 miljoner människor på flykt därav ca hundra tusen till Sverige. De har avrättat 120 000 politiska fångar.

Judiska centret i Argentina, amerikanska marinbasen i Libanon och shiamuslimska helgedomar i Irak, mullorna spränger de alla i luften för att behålla makten. De assassinerar iranska dissidenter i Europa och kidnappar europeiska medborgare i Iran för att behålla makten. De kapar svenska fartyg och skjuter ner ukrainska flygplan för att behålla makten.

De senaste årtionden har Iran drabbats av flera jordbävningar, översvämningar och sjukdomar. Den största katastrofen och den dödligaste sjukdomen som har drabbat landet är dock mullorna.

Mullornas respons till coronaviruset förvånar inte iranska folket. Det är inte första gången regimen döljer sanningen, vilseleder omvärlden, hittar på konspirationsteorier och struntar i människor som har drabbats. I respons till alla tidigare nödlägen har Mullorna rutinmässigt skickat ut pansarvagnar istället för ambulanser och brandbilar, kallat in insatsstyrkan och militären istället för räddningspersonal och vårdpersonal och skickat de drabbade till fängelse istället för sjukhus. Även den här gången följer mullorna samma rutin.

Iranska regimens agerande har dock förvånat svenska myndigheter och svenska politiker. Det kan vara svårbegripligt att alla andra länder som har drabbats reagerat vettigt och enligt internationella normer utom islamiska diktaturens Iran.

Till det svårbegripliga finns det ett enkelt svar och en viktig lärdom:

Den islamiska diktaturen liknar inga andra stater, är det enkla svaret. Alla andra stater, Kina, Sydkorea, Japan, Italien vill stoppa spridningen av viruset. Alla andra stater bryr sig om sina medborgares väl och ve. Alla andra stater bryr sig om världshälsan. Mullornas regim har inga sådana betänkligheter. Det enda de bryr sig om är att behålla makten och fortsätta förskingra landets rikedomar.

Och Handel med mullorna slutar med import av dödligt virus, är lärdomen för framtiden.  Affärsförbindelser och handel med mullornas regim har motiverats med att frihandel sprider ny teknik, nya idéer och öppnar den islamiska diktaturen. De lukrativa affärerna gjorde att våra politiska företrädare började hallucinera om ”reformvänliga element” bland mullorna. Nu kan vi konstatera att islamiska diktaturen, alla guldaffärer till trots, har inte öppnat sig en enda millimeter. Efter tre decenniers ”konstruktiva samtal” kan mullorna inte vara öppna och transparanta, inte ens om antalet sjuka människor.

I många år har svenska regeringen och svenska företag blundat för iranska folkets lidande. Man ville inte se för att svenska lastbilar och lyftkranar användes för offentliga hängningar. Man ville inte se att telekomutrustning användes för spaning på och förföljning av oppositionella.

Man var så ivrig att med hjälp av en ”feministisk handelspolitik” göra mirakel och omvandla religiösa fundamentalister till demokrater att man blundade för mullornas alla grymheter.

Idag kan vi konstatera att alla samtal och alla avtal var förgäves. Mullorna har inte förändrats alls. De är samma mordiska mullor. De skjuter fortfarande ner ett flygplan fullt med oskyldiga människor och fyller ett annat flygplan fullt med ett dödligt virus och skickar till Sverige, bara för att behålla makt

Mullorna är ett giftig och invasiv art. Mycket värre än coronaviruset.

Behrooz Pertow
2020/03/03 

Behrooz Pertow är iransk människorättsaktivist