Folkliga protester, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

EP uppmanar FN att utreda regimens våld mot demonstranter i Iran

Europaparlamentet fördömer iranska regimens brutala nedslag mot den senaste tidens folkliga protester i Iran.

Resolutionen, “Våldsamma ingripanden mot den senaste tidens protester i Iran” antogs enhälligt av Europaparlamentet på torsdagen. Den noterar att de regimkritiska protester som pågår i Iran sedan den 15 november är den största offentliga missnöjesyttringen i landet på 40 år.

“Enligt Amnesty International har minst 304 personer – däribland barn – dödats, många fler har skadats och tusentals demonstranter liksom journalister, människorättsförsvarare och studenter har gripits”, konstaterar Europaparlamentet.

Europaparlamentet “fördömer Irans utbredda och oproportionerliga användning av våld mot fredliga demonstranter som inte gör något annat än att utöva sin rätt till yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet”. Det “betonar att sådana åtgärder är oacceptabla”

Resolutionen tillägger, “parlamentet och uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att offentliggöra det totala antalet dödsoffer och frihetsberövade, genomföra en snabb, objektiv, oberoende och transparent utredning av påståendena om övervåld, bland annat säkerhetsstyrkornas direkta angrepp mot demonstranter, och ställa alla våldsförövare till svars.”

Europaparlamentarikerna kräver dessutom omedelbar frigivning av de som frihetsberövats i samband med protesterna. De fördömer även iranska regimens beslut att stänga av internet.

“Europaparlamentet fördömer kraftfullt Irans beslut att stänga internettillgången till globala nätverk, vilket hindrade folket i Iran från att kommunicera och få tillgång till ett fritt informationsflöde. Parlamentet understryker att sådana åtgärder utgör en uppenbar kränkning av yttrandefriheten. Parlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att häva alla hinder för onlinebaserad kommunikation och onlinebaserade tjänster”, tillägger resolutionen.

Krav på FN-utredningen

I sin resolution uppmanar Europaparlamentet “FN, särskilt dess råd för mänskliga rättigheter, att utan dröjsmål inleda en omfattande utredning av de senaste veckornas händelser, under ledning av FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, i syfte att undersöka anklagelserna om allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i landet sedan protesterna inleddes, och uppmanar Iran att ge fullständigt och obehindrat tillträde till dem som bedriver denna utredning.”

Europaparlamentet betonar dessutom att “grundläggande rättigheter som yttrande- och mötesfrihet alltid måste respekteras” och “uppmanar de iranska myndigheterna att leva upp till sina internationella förpliktelser, bland annat enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR).”