Nyheter

Islamisk skolan stängs ner

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet för Vetenskapsskolan/Safirskolan i Göteborg.

Skälet är att vi har gjort en bedömning att den nya ägaren inte intar en helt självständig ställning till den tidigare ägaren, säger Skolinspektionens jurist Johan Kylenfelt.

Skolan har utsatt eleverna för islamistisk radikala budskap och riskerar att rekryteras till våldsbejakande miljöer.

Eleverna på skolan ”utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring”, säger säkerhetspolisen.

Grundaren och tidigare rektorn Abdel Nasser El Nadi hölls i förvar av säkerhetspolisen i våras eftersom han utgör hot mot rikets säkerhet. Även om han sålt skolan och bytt namn till Safirskolan, är inte Skolinspektionen övertygad om någon ändrad hållning i verksamheten.

I en presskonferens i Göteborg förra veckan avslöjade Klas Friberg som är chef för Säkerhetspolisen att våldsbejakande extremistmiljöer växer i Sverige.