Folkliga protester, Nyheter

Stor demonstration mot Rouhani i New York

Tusentals iranier deltog i en stor demonstration mot iranska regimens president Hassan Rouhani i New York på tisdagen. Deltagarna påpekade att Hassan Rouhani, som kommer att tala inför FN:s generalförsamling, inte representerar det iranska folket utan prästerskapets envälde som styr Iran genom förtryck och terrorism.

”Nej till Rouhani”, ”terroristen Rouhani måste slängas ut ur FN”, var några av slagorden under demonstrationen som började utanför FN:s högkvarter i New York.

Iranierna uttryckte också sitt stöd för Irans prodemokratiska oppositionskoalitionen, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), och en demokratisk förändring i Iran genom folket och motståndsrörelsen.

”Regimens systematiska ekonomiska korruption är oändligt. Längtan efter en förändring fortsätter att växa och fördjupas i det iranska samhället. Prästmännen som stöder terrorism kan inte och kommer inte att reformera [sitt envälde]. En förändring till ett fritt Iran är inom räckhåll”, skriver Organization of Iranian American Communities US (OIAC), en ideell icke-statlig förening i USA som organiserade demonstrationen, på twitter.

”Iranska folket strävar efter ett regimskifte genom att fortsätta sitt uppror, sina protester och strejker. Denna regim måste avsättas i sin helhet. Vi är här för att vara och eka iranska folkets röst”, säger OAIC.

Iranierna uppmanade FN:s medlemsstater att införa omfattande straffåtgärder mot iranska regimen för människorättskränkningar, export av terrorism och fortsatt utveckling av kärnteknik- och robotprogram samt för att underblåsa kris i Mellanöstern.

NCRI:s valda president Maryam Rajavi talade till demonstrationen via videolänk och tackade exiliranierna för att eka iranska folkets krav på frihet och demokrati som syns under de pågående regimkritiska protesterna i landet som började förra året.

”Prästerskapets styre är omringade av en desillusionerad befolkning som är fast övertygade om att avsätta prästerskapet är enda möjliga sätt att uppnå frihet. Den religiösa fascismens dagar är räknade. Iran kommer att bli fri”, sade Maryam Rajavi i sitt tal.

Hon betonade på iranska folkets vägnar att FN:s säkerhetsråd måste förklara prästerskapet som ett hot mot fred och säkerhet i världen. Hon krävde också internationella insatser för att slänga regimen och dess revolutionsgarde ut ur Irak, Syrien, Jemen, Libanon och Afghanistan.

”Regimens människorättskränkningar, särskilt 1988 års massaker på 30.000 politiska fångar, måste hänskjutas till en internationell domstol”, framhöll Maryam Rajavi i sitt tal.

”Internationella samfundet måste erkänna iranska folkets och motståndsrörelsens rätt att avsätta prästerskapets religiösa envälde för att etablera frihet”, tillade hon.

Rudy Giuliani, New Yorks tidigare borgmästare, Joe Lieberman, en tidigare amerikanska senator och flera representanter för iransk-amerikanska samfund var några av talarna under demonstrationen. De ställde sig bakom iraniernas stöd för den organiserade oppositionen, NCRI, och ett demokratiskt regimskifte tillsammans med andra talare.

”NCRI kan ta över och styra Iran bättre än alla andra som förespråkar regimskifte! [Omvandla Iran] från en terrorregim till en regim av demokrati och frihet under Maryam Rajavis ledarskap. Det vill avskaffa dödsstraff och återställa respekt för kvinnors rättigheter”, sade Rudy Giuliani i sitt tal.

”Regimens aggressioner fortsätter än idag … våra policyer kommer inte att ändra dess beteende. Det är regimskifte som kommer att stoppa blodbadet i Mellanöstern”, betonade senator Lieberman med hänvisning till regimens destabiliserande aktiviteter i regionen.