Opinion

Sista utväg för Iranska folket.

Stöld, korruption, bedrägeri, våld och terror av de religiösa makthavarna i Iran är inget nytt. Det som däremot är nytt är intensiteten i tillämpningen av dessa metoder genom lagar.

Iranska folkets påtryckningar för att få ta del av de grundläggande mänskliga rättigheterna möts av kraftigt våld och terror samt massarresteringar. Västvärlden har koncentrerad sin uppmärksamhet runt iranska kärnvapenfråga i flera år och låtit frågan om mänskliga rättigheter hamna i skymundan vilket har gett regimen i Iran fria händer att sätta ett land och dess befolkning i ständig skräck. Terrorregimen gör sin egen tolkning av islamiska lagar och använder brutala metoder för småbrott.

Ett exempel är domen om 55 års fängelse för tre kvinnor som trotsade hijab. Människorna utsätts för den värsta bestraffningen för bland annat att delta i fackliga möten eller andra sammankomster. Nyligen dömdes Esmaile Bakhshi till ett långt fängelsestraff för sin aktiva roll i de fackliga frågorna.

Politiska experter är övertygade om att denna plötsliga ändringen till ännu hårdare handlingar i regimens så kallade rättsväsende drivs nog av regimens rädsla för ett nationellt uppror för att   störta de.

De svenska/iranska samfundet varnar alla humanitära organisationer och politiska partier att en sådan utveckling är inte hållbar. Om dessa barbariska metoder fortsätter och regimen använder ännu bredare våldshandlingar i senare skede kan det leda till ett väpnad uppror där befolkningen tar till vapen som sista utväg. 

Soraya Saadati
2019 09 17