Mänskliga Rättigheter

Kirurger i Iran motsätter sig användning av dödsdömdas organ

Irans nationella samfund för kirurger har kraftigt kritiserat iranska regimen för användning av dödsdömda individer som källa till organ för transplantation.

Ordförandet för samfundet, Iraj Fazel, framförde kritiken i ett öppet brev till chefen för regimens så kallade rättsväsende, Ebrahim Raisi. Samfundet uppmanar även regimen att avskaffa artikel 47 i strafflagen som ger rätt att använda dödsdömdas organ.

Brevet tillägger att regimens bestämmelser försätter läkare och kirurger i en obehaglig situation och tvingar dem att bryta läkaretiken genom att utföra omoraliska handlingar.

Flera av regimens nyhetssidor publicerade brevet i sin helhet, (läs brevet på FFFI:s persiska sidan, här).