Opinion

Eftergiftspolitiken är iranska folkets fiende

Eftergiftspolitiken har under de senaste fyra decennierna tillåtit mullorna i Iran att undvika ansvar för sina brott och terror. De har därmed blivit mer aggressiva.

Eftergiftspolitiken har förstärkt regimens krigföring

Världen har i dessa dagar bevittnat iranska regimens hot mot omvärlden. Regimen attackerar oljetankrar i Omanbukten och fortsätter sin krigshets i Mellanöstern, vilket är konsekvensen av eftergiftspolitiken.

Mullorna i Iran behöver skapa internationella kriser för att kunna krossa de pågående protesterna runtom i landet som utmanar regimens grepp om makten. Mullorna kan inte få tillbaka den förlorade balansen med hjälp av massarresteringar, avrättningar och förtryck.

Detta eftersom en massiv rörelse är redo, nämligen den folkliga rörelsen av välinformerade och berövade ungdomar. De förtryckta, de plundrade, de fattiga och miljoner iranier som har fått nog av prästerskapets förtryck har idag anslutit sig till denna folkliga rörelse. En generation som bara känt till prästerskapets förtryck och kämpat i flera årtionden för ökade fri- och rättigheter utgör stommen i denna folkliga rörelse.

Folket i Iran har lidit i 40 år och är redo att tillsammans med sin motståndsrörelse, NCRI (Iranska nationella motståndsrådet) störta den religiösa fascismen.

Eftergiftspolitiken har lett till en propagandakampanj mot iranska oppositionen

Eftergiftspolitiken har lett till en omfattande propagandakampanj mot PMOI (den ledande iranska oppositionsgruppen, Folket Mojahedin) och Irans motståndsrörelse i syfte att förhindra bildandet av en gemensamt front mot en religiös och fascistisk regim. Men röster för Irans frihet hörs idag i en rad demonstrationer av iranier i Bryssel, Washington, Berlin och Stockholm. De står enade till stöd för demonstranterna i Iran. De uppmärksammar och ger röst åt deras krav på ett fritt, demokratiskt och sekulärt Iran, fri från kärnvapen.

NCRI har förmåga och en framtida plan för ett sekulärt och kärnvapenfritt Iran.

Eftergiftspolitiken ignorerar mullornas krig i Mellanöstern

Vi minns att regimens högsta ledare, Khamenei, beskrev sitt kriminella krig i Syrien eller Jemen och Libanon som ”en viktig del av systemets säkerhet”. Khamenei har upprepade gånger bekänt att om de inte kämpar utanför gränserna måste de slåss mot folket i iranska städer.

Det ensidiga stödet till den religiösa fascismen är kortsiktigt även om det bara är för ekonomiska intressen. Det saknar politisk balans och en framtid.

Regimen i Iran är förstörande i sin natur och den har förstört Irans ekonomi, miljö och samhälle. De balanserade och välmående ekonomiska relationerna, både till förmån för det iranska folket och till förmån för världen, kommer endast att vara möjliga i Iran om landet befrias från prästerskapets styre.

Iranska regimen har brutit mot kärnteknikavtalet genom att överskrida den tillåtna gränsen för anrikat uran. Det bekräftade FN:s atomenergiorgan IAEA i måndags. Detta är också konsekvensen av eftergiftspolitiken.

Således:

– Vi ska inte upprepa den enorma skada som har drabbat iranska folket och befolkningen i regionen genom att stödja mullorna.

– Att komma med en ursäkt som ett motstånd mot krig, inte rättfärdigar stödet till en religiös och fascistisk regim som orsakar krig i Mellanöstern.

– Den som hjälper denna regim att kringgå sanktionerna, skyddar en diktatur och en terroristregim. Däremot bojkotten av religiöst tyranni hjälper Irans folk i kampen mot denna diktatur. Iranska folket välkomnar införandet av sanktioner mot iranska regimens högsta ledare Khamenei och de straffåtgärder som riktar sig mot honom och hans affärsimperium trots att det dröjde tre årtionden. Dessa straffåtgärder bör även omfatta regimens president, Rouhani.

– FN:s säkerhetsråd bör förklara den iranska regimen som ett direkt hot mot fred och säkerhet i världen.

– Brott mot mänskliga rättigheter och massakern på tusentals politiska fångarna i iranska fängelser i 1988 måste hänskjutas till FN:s säkerhetsråd och den internationella domstolen för att de ansvariga ska ställas inför rätta.

– Det internationella samfundet, och särskilt EU, måste erkänna iranska folkets motståndsrörelse och deras rätt att avsätta prästerskapets diktatur.

Afsaneh Oskouei 2019-07-03