Folkliga protester, Nyheter

Förstamajprotester utanför parlamentet i Iran

Iranska folket firade den internationella arbetardagen med en stor regimkritisk demonstration utanför regimens parlament på onsdagen.

Arbetare, lärare, studenter och pensionärer deltar i demonstrationen med krav på arbete, högre löner och bättre levnadsstandard, enligt rapporter från Iran och videoklipp på sociala medier.

Deltagarna skanderar slagord mot prästerskapet och dess förtryck. ”Bröd, jobb och frihet är våra grundläggande rättigheter” samt ”arbetare, lärare och studenter ena er, ena er” är några av slagorden.

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, välkomnade arbetarnas protester mot regimen under det senaste året i sitt årliga uttalande i samband med den internationella arbetardagen.

Hon påpekade att iranska arbetare och lärare kommer inte att ge efter för regimens förtryck och fortsätter att protestera för att sina grundläggande fri- och rättigheter.

”Enda sättet att garantera arbetarnas rättigheter är att kämpa mot prästerskapet i sin helhet eftersom regimen är det främsta hotet mot arbetarna i Iran”, tillade hon i sitt uttalande.