Opinion

Sista tider för Khomeinis regim

I måndags varnade Khamenei i ett möte med regimens agenter att ”vaka över” sig själva och frukta regimens utsatta situation, eftersom förutsättningarna är som en ”smal väg” och fiender står i lur.

Denna känsla av osäkerhet visas också uppenbart i regimens åtgärder och beteenden, bl.a. efter importerande av legosoldater (Hashd -Al-Shaabi, Fatemieh, Zeinabieh, Hizbollah, osv.) och acceptans av följderna av dess sociala och politiska konsekvenser. Denna känsla av osäkerhet härrör från de speciella förhållanden som fastställdes för regimen i början av det nya året. De nya villkoren för Irans regim Under de få dagarna som passerat efter nya året har det skett två stora chockerande händelser, som aldrig tidigare fanns för regimen. De översvämningarna i nästan hela landet och att i måndags terrorstämplade USA revolutionsgardet (IRGC).

Det som gör dessa två händelser viktiga är att de kommer mitt i en ekonomisk kollaps och sanktioner som ständigt ökar.

Dessutom missnöje och protester från denna situation fortsätter dagligen. Chocken av att IRGC står på terroristlistan Att den revolutionära garden IRGC blev terrorists stämplad inte är bara oöverträffad hos regimen utan i världen, åtminstone hittills. Det är för första gången som en officiell väpnad stryka i ett land finns på terroristlistan av USA.

Positioner av iranska revolutionsgardet i regimen är inte jämförbara med de andra väpnade styrkor i något land. Som regimen själv erkände, är sanktionerna inte bara mot IRGC utan mot regimens helhet och berör alla områden från den politiska till ekonomiska och andra områden. En dag efter legalisering av noteringen av IRGC i amerikanska officiella institutioner och dess tillkännagivande i måndags den 15 april 2019, blockerade Instagrams sociala nätverk omedelbart IRGC:s befälhavares och medlemmars konton.

Detta är bara början och isoleringen av denna regim kommer att skärpas varje dag. Människors vrede mot regeringstjänstemän efter översvämningarna Människor hotar nu regimens tjänstemän fysiskt, något som inte har upplevts under de senaste åren. I det här fallet sade en medlem av regimens parlament: ”Jag bars till sjukhus.” Han berättade till Larijani, riksdagens talman, att ”din tur kommer!” Politiska konsekvenser av icke-iranska legosoldater i Irans politiska sociala scen Nu som icke-iranska legosoldaterna Hizbollah, Hashd-Al-Shaabi, Fatemieh, Zeinabieh tas in till Irans samhälle bekräftar regimens karaktär som gudfader för internationell terrorism och politiken som exporterar terrorism. På scenen inuti Iran fördjupar klyftan mellan folket och regimen, vilket som sägs i regimens litteratur, ”folket misstro” eller ”sociala klyftor mellan människor och systemet”. Europa bör följa amerikanska fotspår och sätta IRGC och MOIS (Ministry of Intelligence) på terrorlistan.

I en video berättade igår Said Qasemi, pensionerad medlem av IRGC, att i det bosniska kriget utbildade iranska regimen människor till militära under Halvmånens arbete. Med detta avslöjande borde Europas länder likasom hela världen vara mer vaksamma för säkerheten. Det verkar som att regimen använder sista skott genom att väcka sina terrorceller runt om i världen.

Dem som redan i det bosniska kriget och liknande fått militärutbildning.

Afsaneh Oskouei 18/4–2019

Afsaneh Oskouei, Iransk konstnär