Engagemang, Nyheter

Svensk- och exiliranier firar eldfesten i Stockholm

Den iranska traditionen Eldfesten, vilket sammanfaller med sista onsdagsnatten på året firas av iranierna runtom världen, även i Sverige.

Eldfesten eller Chaharshanbeh Soori som den heter på Persiska, är en kulturell högtid som har nära anknytning till det iranska nyåret.

Man hoppar över de sju eldarna för att lämna det gamla bakom sig och för att önskningar skall uppfyllas.

Enligt traditionen ska man hoppa samtidigt som man uttalar orden: Zardi-ye man az to (Min gula nyans [min blekhet] ger jag till dig! Sorkhi-ye to az man (Din röda rodnad [din glöd och värme] får jag tillbaka av dig!

Denna högtid har firats i nästan 4000 år av många olika folkslag utan att begränsas av nationsgränser eller språkbarriärer.

Men i dagens Iran har den nuvarande regimen förbjudit firandet av Eldfesten. Runtom Iran har folket, i synnerhet den unga generationen, omvandlat firandet av Eldfesten till en omfattande protest mot prästerskapets diktatur.