Opinion

Med anledning av Internationella kvinnodagen

Mitt bidrag till internationella kvinnodagen 8 mars

Irans nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi anser att ”kvinnor är drivkraften för förändringen ,och friheten i Iran”.

dessutom”friheten i Iran går igenom kampen mot islamisk fundamentalism.”

Alltså ”fundamentalismen kan inte besegras om inte vi siktar mot dess  hjärta nämligen mullornas regim i Iran.”

                                    Guldnyckeln till ”Det förbjudna rummet”

I sagan om Riddar Blåskägg, en känd saga berättas om ”det förbjudna rummet” som kvinnorna inte får öppna dörren utan att offra sitt liv. 

En rik man med blått skägg som varit gift flera gånger. När han reser bort några dagar lämnar han nyckelringen till sin fru. Bland nycklarna finns en förtrollad guldnyckel som frun inte får använda.

Då han reser bort öppnar hon med sina systrar alla husets rums dörrar. De kommer sist till det förbjudna rummet och får se de tidigare hustrurnas lik ligga i en blodpöl.

Hon tappar då Blåskäggs förtrollade guldnyckel som blir blodig och ej kan rengöras. Blåskägg ,ser var hon hade varit, och ska just döda henne, då hennes bröder anländer och dödar Blåskägg samt befriar systern.

Det naturliga rovdjuret i psyket hos kvinnor stoppas av Blåskägg liksom kvinnornas kreativitet och vitalitet i Iran av islamisk fundamentalism baserad på idén om ”Velayat-e faqhih” som grundades av Khomeini.

Khomeini anger i sin bok ”Islamiska staten” att ”den högste ledaren, är som en förmyndare för barnen.” och ”det finns ingen skillnad mellan en vårdnadshavare för nation eller minderårig när det gäller ansvar eller position.”

För att kvinnor ska uppnå sin vilda natur måste dörren till det förbjudna rummet öppnas och hon ge sig in i mörkret .

För att kvinnor skall få behålla alla sina instinktiva resurser skall det naturliga rovdjuret hållas under kontroll.

Islamiska fundamentalismen pressar kvinnorna så att hennes kreativitet och krafter och tidlös visdom förkvävs.

De instinktiva resurserna intuition, uthållighet, trofast kärlek, skärpta sinnen, klarsyn, förmåga att sjunga över de döda, att åstadkomma intuitiv helande och att hålla sin skaparglöd vid liv, tar henne till friheten.

Iranska kvinnor använder sina instinktiva resurser och kämpar varje dag mot de bestämda reglerna av ”Blåskägg”.

De har redan öppnat dörren, till det förbjudna rummet ,från första dagen och, betalat det högsta priset ,med sina liv.

Den guldnyckeln de använder är Maryam Rajavis slogan ”Vi Kan och Vi måste ”.                                                                                 

Könsdiskriminering, en hörnsten i islamisk fundamentalistisk stat eller budskap

Könsgränser utgör viktiga gränsfaktorer för Khomeinis och hans anhängare i relationer mellan människor. liksom en hörnsten i Hitlers fascism nämligen rasöverlägsenhet.

Khomeinis fundamentalistiska ideologin bygger på könsdiskriminering.

Om en dag könsdiskrimineringen upphävs då regimen i grunden ändrar sin natur och kan inte ha detta politiska styre.

Khomeini etablerade en medeltida regim i Iran med Velayat faghih- teori som snart blev den drivande kraften för den islamiska fundamentalism som vi idag bevittnar i många muslimska länder.

Idag visar den islamiska fundamentalismen sitt riktiga ansikte med stigande våg av terrorism mord och förstörelse men hotet mot kvinnor och jämställdhetsrörelsen har fått mycket allvarligare konsekvenser och det kommer att medföra förödande budskap för hela det mänskliga samhället eftersom fundamentalismens framgång ligger i kvinnofientligheten.

Den islamiska fundamentalismens ideologiska grund ligger på kvinnohat som Velayat-e fagih-regimen försöker spridda över hela världen.

Könsapartheid och diskriminering mot kvinnor har varit systematisk sedan prästerskapet tog över makten i Iran.

Tillbaka till sagan kommer inte en passerande man eller män att hjälpa och rädda henne utan hennes bröder. De som har samma tankesätt som systrarna och tror på samma värderingar om män och kvinnor som en människa.

För att kvinnor uppnår jämställdhet behöver de alltså sina bröder som stödjer deras kamp och tror på jämställdheten mellan män och kvinnor liksom bröderna i sagan Riddar Blåskägg.

                              

Afsaneh Oskouei, Iransk konstnär
Afsaneh Oskouei, Iransk konstnär

Afsaneh Oskouei, Iransk konstnär, 2019 03 08