Nyheter, Pressmeddelande

Svensk- och exiliranier oroade av att Sveriges ambassad i Teheran lämnade ut känsliga uppgifter

“En lokalanställd vid den svenska ambassaden i Teheran lämnade ut sekretessbelagda uppgifter om ett asylsökande par i Sverige”, rapporterar SVT Nyheter på sin hemsida under tisdagen.

De känsliga uppgifterna lämnades ut till mamman till kvinnan när hon ringde den svenska ambassaden i Teheran.

Part är nu oroliga för att iranska regimens myndigheter kan komma över andra känsliga uppgifter efter att de blivit utsatta för påtryckningar från familjen.

De påpekade för SVT Nyheter att händelsen innebär “en risk inte bara för dem, utan också många andra i liknande situation.”

“Det här är ett allvarligt systemfel. Det är jättekonstigt att det kan räcka med ett telefonsamtal för att få den information man vill”, säger parets offentliga biträde Dan Eliasson till SVT Nyheter.

Denna allvarliga händelse bekräftar bara svensk- och exiliraniernas oro över den växande hotbilden mot dem.

“Detta är helt oacceptabelt och det räcker inte med en utredning från UD. Sen kan man fråga sig hur detta kunde hända. För oss är detta en direkt konsekvens av Sveriges skamliga eftergiftspolitik gentemot prästerskapet i Teheran”, säger Massud Kiani till FFFI efter avslöjandet från SVT.

“Svensk- och exiliranierna kräver och förtjänar att få veta om liknande misstag har begåtts tidigare och i så fall i vilken utsträckning. Vi hoppas att UD inser allvaret i detta och vidtar lämpliga åtgärder för att försäkra oss om vad som har hänt och ändrar sin Iranpolitik”, tillade han.