Motståndsrörelsen, Nyheter

Exiliranier stödjer USA:s hårda linje mot iranska regimen inför konferensen i Polen

Exiliranier från hela Europa samlades i Warszawa på onsdagen för att uppmana det internationella samfundet att anta en mer beslutsam politik gentemot Iran och erkänna iranska folkets och den organiserade oppositionens rätt att störta prästerskapets styre för ett fritt och demokratiskt Iran.

Demonstrationen kom i samband med en konferens om Mellanöstern som började på onsdagen i Polen på initiativ av USA. Utrikesministrar från hela världen väntas komma till Warszawa för att under två dagar diskutera terrorism, extremism och spridning av avancerade robotar i Mellanöstern.

Många EU-länder har dock avstått från att skicka toppdiplomater av rädsla för att konferensen kommer att fokusera på iranska regimens destabiliserande role i regionen.

“EU:s utrikeschef Federica Mogherini kommer inte, de flesta av unionens utrikesministrar stannar hemma, däribland Margot Wallström (S) – varför Sverige i stället företräds på tjänstemannanivå”, rapporterar TT.

“Utrikesministerns frånvaro är väldigt beklagligt och skadar Sveriges internationella anseende som en kraft för mänskliga rättigheter och allierad mot terrorism”, kommenterade Massud Kiani från FFFI Wallströms beslut att inte närvara vid konferensen i Warszawa.

”Genom att inte närvara ställer Margot Wallström (S) Sverige på prästerskapets sida istället för att stödja iranska folket som kämpar för frihet och demokrati”, tillade han.

Exiliranierna, däribland flera representanter från olika iranska samfund och föreningar i Europa, betonade att terrorism och repression är grundpelarna för prästerskapets styre och att iranska folket har tvingats utstå 40 år av förtryck.


Syftet med vår revolution var att etablera frihet och demokrati men prästerskapet stal den. Det har funnits en motståndsrörelse under dessa 40 år som fört frihetskampen vidare under alla dessa år – Matin, representant från iranska samfund i Tyskland med hänvisning till 40-årsdagen av 1979 års folkliga revolution i Iran och Iranska nationella motståndsrådet (NCRI).

Deltagarna visade sitt stöd för de pågående folkliga protesterna mot regimen i Iran och iranska folkets legitima opposition, Iranska nationella motståndsrådet (NCRI).

De framhöll att de modiga iranier som idag trotsar regimens kväsning och som kommer ut på gatorna för att kräva ökade fri- och rättigheter hyser inga illusioner om reformer eller gradvisa förändringar inifrån regimen.

“Tidigare amerikanska administrationer gav enorma eftergifter till mullorna, vilket orsakade stora skador för iranska folket och moståndsrörelsen. Enda sättet att rätta till dessa skador är att erkänna iranska folkets kamp för att störta prästerskapet”. Det sade NCRIs valda president Maryam Rajavi i ett videobudskap till demonstrationen.

Maryam Rajavi betonade i sitt tal att revolutionsgardet är garanten för prästerskapets styre och måste omedelbart föras upp på lista över terroristorganisationer i sin helhet. Hon tillade att prästerskapets systematiska människorättsbrott måste hänskjutas till FN:s säkerhetsråd för att ställa de ansvariga inför rätta.

Dessa var två av de åtta krav som presenterade under sitt tal å iranska folkets och motståndsrörelsens vägnar och uppmanade världssamfundet att vidta åtgärder för att uppfylla dessa legitima krav.

Rudy Giuliani, New Yorks tidigare borgmästare, var en av flera internationella och lokala politiker som deltog i exiliraniernas demonstration för att stödja deltagarnas krav.

“Det är inte säkert att [iranska] regimen kan hålla sig kvar vid makten. Denna repressiva regim försöker stoppa protester genom brutalt våld, men protesterna blir större och mer organiserad. Ju repressivare mullorna blir desto mer slår folket tillbaka”, sade han i tal till demonstrationen.

“För att säkra fred och stabilitet i Mellanöstern, bör det ske en stor förändring i den religiösa diktaturen i Iran. Det bör störtas och störtas omgående för att säkra fred och stabilitet”, sade Giuliani med hänvisning till iranska regimens destabiliserande inblandning i regionen och dess inhemska förtryck.