Nyheter

Rouhanis tal bekräftar att prästerskapet är ett hot mot världsfreden

För 40 år sedan idag usurperade prästerskapet makten i Iran genom att kapa iranska folkets demokratiska revolution som störtade shahens diktatur. Prästerskapet firade detta genom att mobilisera regimtrogna krafter i Teheran för en ceremoni.

Regimens president Hassan Rouhani och andra högt uppsatta regimtjänstemän och befälhavare från revolutionsgardet deltog också i måndagens firande.

Rouhani betonade i sitt tal att iranska regimen kommer att fortsätta sin destabiliserande inblandning i regionen och utveckla sitt robotprogram.

“Vi har inte – och kommer inte – att begära tillstånd från någon för att stärka vår defensiva makt”, sa Rouhani.

“Vi kommer att fortsätta på samma väg, och jag säger detta tydligt till iranska folket att Irans militära makt under de senaste 40 åren, särskilt under de senaste fem åren, har överraskat hela världen”, tillade han.

Rouhani bekräftar därmed att prästerskapet kommer att fortsätta hota stabilitet i Mellanöstern och freden i världen.

Detta uppmärksammade FFFI:s ordförande Mojtaba Ghotbi i ett debattinlägg på Svt Opinion på måndagen.

“Irans aktiva deltagande i regionala krig, antingen direkt eller genom allierade bundsförvanter visar på hur Irans regim obevekligt strävar efter att uppfylla Khomeinis doktrin att ett shia-fundamentalistiskt Iran ska dominera världen … Iranska regimens revolutionsgarde (IRGC) och dess stridande utlandsstyrka Qods-styrkan är idag nyckelaktörer i krigen i Syrien, Irak och Jemen, är några exempel” – Mojtaba Ghotbi

“Idag, 40 år efter den iranska revolutionen, vill det iranska folket ha förändring … De omfattande folkliga protester som började för mer än ett år sedan och fortfarande pågår över hela landet vittnar om att det iranska folket fått nog av religiös fundamentalism och fattigdom”, skrev han.

Han uppmanade EU att ompröva och omvärdera sin nuvarande eftergiftspolitik emot Iran och uttalat stödja den iranska oppositionen istället som kämpar för demokrati och frihet för landet.