Engagemang, Nyheter

Svensk- och exiliranier uppmärksammar folkliga protester i Iran

Svensk- och exiliranier samt sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) höll under lördagen manifestationer i Stockholm, Göteborg och Borås till stöd för de regimkritiska protesterna i Iran.

Deltagarna fördömde de ökade avrättningarna i Iran särskilt avrättning av minderåriga. De uppmärksammade även och ställde sig bakom iranska folkets strävan efter ett demokratiskt regimskifte i landet.

Svensk- och exiliranier krävde att Sverige och EU ska villkora förbättrade relationer och ökad handel med Teheran med ett omedelbart stopp för avrättningar, tortyr och godtyckliga arresteringar samt frigivning av samtliga politiska fångar.

De uppmanade även UD att bryta sin tystnad kring Teheranregimens människorättskränkningar och fördöma regimens inhemska repression samt terrorism mot regimkritiker och dissidenter utomlands.

Deltagarna uppmanade regeringen att arbeta med EU och FN för att stödja iranska folkets frihetskamp genom att namnge och införa riktade sanktioner mot prästerskapets ledare och högt uppsatta tjänstemän som är ansvariga för systematiska människorättskränkningar i Iran och brott mot mänskligheten.