Mänskliga Rättigheter, Motståndsrörelsen

Internationell konferens för FN-utredning av 1988 års massaker i Iran

Hundratals svensk- och exiliranier samt sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) i Stockholm och Göteborg deltog under lördagen i en internationella konferens för att hedra den 30:e årsdagen av 1988 års massaker på politiska fångar i Iran.

Konferensen, organiserad av iranska samfund i Europa och Kanada, hölls samtidig i Sverige och 18 andra europeiska och kanadensiska städer. Den sändes direkt online och på sociala medier och kunde ses av folket i Iran torts regimens censur.

Iranska nationella motståndsrådets valda president Maryam Rajavi var konferensens huvudtalare. (Lyssna på hennes anförande nedan via hennes Twitter).

Hon uppmanade FN:s säkerhetsråd att göra sig redo för att åtala prästerskapets ledare, de ansvariga för 1988 års massaker samt de regimtjänstemän som begått brott mot mänskligheten i Iran under de senaste fyra decennierna.

”Tiden är inne för att det internationella samfundet ska stå med iranska folket i deras uppror mot den religiösa fascistiska regim som styr Iran samt erkänna folkets beslutsamhet att säkra ett regimskifte”, tillade hon vidare i sitt tal.

Andra talare var den tidigare demokratiske kongressledamoten, Patrick Kennedy, samt flera framstående politiker och människorättsadvokater från Kanada och Europa som talade inför konferenserna i varje stad.

Patrick Kennedy och andra talare stödde i sina anföranden deltagarnas krav på att ställa de ansvariga för 1988 års massaker till rätta. De uppmanade det internationella samfundet att vidta åtgärder i FN för att inrätta en utredningskommission i syfte att säkra rättvisa för regimens offer.

Den tidigare demokratiske kongressledamoten, Patrick Kennedy, talar inför konferensen