Mänskliga Rättigheter

USA riktar sig mot iranska regeringens människorättskränkningar

USA:s finansdepartement straffar tre iranska organisationer samt flera iranska individer för delaktighet i iranska regeringens allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Dagens åtgärder riktar sig mot iranska regimens förtryck av sin egen befolkning samt kväsning av deras yttrandefrihet och rätt till fredliga sammankomster, skriver USA:s finansdepartement i ett pressmeddelande på onsdagen.

En av de straffade organisationerna är Iranbaserade Hanista Programing Group. Organisationen straffas för att ha hjälpt och försett iranska regimen med informations- och kommunikationsteknik som använts i övervakning och censur av den egna befolkningen. Detta har enligt USA:s finansdepartement underlättat iranska regeringens allvarliga människorättskränkningar.

Nuvarande generaldirektör för regimens statliga television (IRIB), Abdulali Ali-Asgari, finns bland de straffade regimtjänstemän som tillkännagavs på onsdagen.

IRIB är straffad sedan tidigare för sin roll i regimens censur samt för att ha sänt framtvingade bekännelser från politiska fångar. Abdulali Ali-Asgari straffas för att ha agerat på uppdrag av organisationen, däribland representerat organisationen i internationella sammanhang.

De två andra straffade organisationerna är Evin-fängelset och Ansar-e Hizbollah. De straffas tillsammans med tre av Ansar-e Hizbollahs högsta ledare för delaktighet i regimens allvarliga människorättskränkningar.

Ansar-e Hizballah har varit inblandad i brutal kväsning av iranska medborgare och har samarbetat med Basij-styrkan för att våldsamt attackera iranska studenter med knivar, tårgas och elbatonger, skriver USA:s finansdepartement.

“Iran exporterar inte bara terrorism och instabilitet över hela världen, det kränker systematiskt den egna befolkningens rättigheter. Iranska regimen avleder nationella resurser som borde tillhöriga iranska folket för att finansiera en massiv och dyr censurapparat samt för att kväsa yttrandefrihet”, säger USA:s finansminister Steven T. Mnuchin i onsdagens pressmeddelande.

“De som talar ut om regimens vanstyre och korruption utsätts för övergrepp och misshandel i Irans fängelser. USA står bakom iranska folket och finansdepartementet vidtar åtgärder för att ställa iranska regimen till svars för pågående människorättskränkningar, censur och andra föraktliga handlingar som den begår mot sina egna medborgare”, tillade han i samband med tillkännagivandet av de nya straffåtgärderna.

De straffade individernas och organisationernas tillgångar i USA fryses omedelbart som ett resultat av dagens beslut. Det är också allmänt förbjudet för amerikanska medborgare att göra affärer med de straffade. Utländska institutioner som medvetet underlättar betydande transaktioner för de straffade riskerar sanktioner och att utestängas från den amerikanska finansmarknaden.