Engagemang

Göteborg: manifestation till stöd för folkliga protester i Iran

Svensk- och exiliranier deltog i en demonstration i Göteborg på lördagen för att visa sin solidaritet med senaste veckans folkliga regimkritiska protester i Iran. Deltagarna på Kungs-ports-platsen, visade även sitt stöd för det folkliga kravet på ett regimskifte för ett fritt och demokratiskt Iran.

Deltagarna uppmanade regeringen att stödja iranska folkets kamp för demokrati genom att fortsätta fördöma prästerskapets förtryck och införa riktade EU-sanktioner mot regimens ledare som är ansvariga för allvarliga människorättsbrott. De välkomnade i detta avseende EU:s beslut i förra veckan att förlänga sanktionerna mot över 80 iranska tjänstemän för människorättskränkningar med ytterligare ett år.

De krävde också att Sverige ska verka mer aktivt i FN och EU för att pressa iranska regimen till att frige de som arresterats i samband med protesterna i landet samt alla politiska fångar, i synnerhet de kvinnliga politiska fångarna, Atena Daemi och Golrokh Ebrahimi Iraee.

 

Golrokh Ebrahimi Iraee och Atena Daemi har hungerstrejkat i flera månader i protest mot myndigheternas beslut att flytta dem till det farliga Shahr-e Rey-fängelset i Varamin utanför huvudstaden, Teheran. De befinner sig idag i kritiskt tillstånd enligt rapporter från Iran. Flera internationella människorättsorganisationer, däribland Amnesty International, har krävt deras omedelbara frigivning eftersom de sitter frihetsberövad enbart för deras fredliga aktivism för mänskliga rättigheter i landet.