Motståndsrörelsen

NCRI:s valda president besökte Europarådets parlamentariska församling (PACE)

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, besökte Europarådets parlamentariska församling (PACE) i Strasbourg på onsdagen för att uppdatera ledamöterna om de senaste regimkritiska protesterna i Iran.

Hon medverkade i den största gruppen, EPP:s gruppmöte och besvarade ledamöternas frågor. Hon deltog dessutom i ALDE:s och UEL:s gruppmöten.

Maryam Rajavi uppmanade Europarådet och dess medlemsstater att vidta effektiva åtgärder och ta bindande beslut för att pressa iranska regimen till att upprätthålla yttrande- och mötesfrihet samt frige alla de som frihetsberövats i samband med de folkliga protesterna mot prästerskapet i Iran.

Hon manade PACE:s medlemsstater till att utöva påtryckningar på Teheran för att få regimen att upphöra med repression och lyfta den obligatoriska klädkoden.

”Trettionio år av blodsutgjutelse och MR-brott, diskriminering mot och marginalisering av kvinnor, förtryck och censur räcker. Världssamfundet måste bryta sin tystnad och agera”, betonade Maryam Rajavi i sina anföranden.

”På iranska folkets och motståndsrörelsens vägnar uppmanar jag Europarådet och dess medlemsstater att stå med iranska folket och inte med prästerskapets styre”, sade hon i sina anföranden inför ledamöterna.

”Säkerhetsstyrkor och revolutionsgardet har dödat dussintals människor under upproret och minst 8000 har blivit arresterade. Varje dag får vi information om en annan fånge som har dödats under tortyr, men prästerskapets bödlar kommer med löjliga påståenden om att de har begått självmord i fängelset. Ett antal ungdomar saknas och deras familjer vet inte vad som har hänt med dem”, tillade hon.

”Massarresteringar, öppna eld mot demonstranter och döda de frihetsberövade under tortyr är klar exempel på brott mot de mänskliga rättigheterna”, påpekade hon beträffande regimens brutal kväsning av de folkliga protesterna och krävde att en internationell utredning tillsätts för att utreda dessa MR-brott.