Opinion

Svt Opinion: Sverige och EU bör lägga om sin Iranpolitik

Sverige och EU bör lägga om sin Iranpolitik, skriver FFFI:s Mojtaba Ghotbi i en debattartikel på Svt Opinion under måndagen.

”Likt utrikesminister Margot Wallström (S) är de europeiska ledarna nästan besatta av kärnteknikavtalet och sanktionslättnaderna. Detta ger regimen i Teheran en möjlighet att dölja dess systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna och framställa ledarna i Teheran som folkets representanter istället för deras förtryckare … Ett av de populära slagorden under protesterna i Teheran var ”hårdföra, reformister, spelet är nu över”. Detta visar att de modiga iranier, som trotsade regimens kväsning och kom ut på gatorna för att kräva ökade fri- och rättigheter, hyser inga illusioner om reformer eller gradvisa förändringar inifrån prästerskapet … De folkliga protesterna i Iran med slagord som ”ned med diktatorn” riktade sig mot hela prästerskapet. Däri ligger skillnaden med 2009 års protester som startade på grund av oenighet inom regimens maktelit.”, skriver Mojtaba Ghotbi.

Han tillägger, ”Sverige är en respekterad röst både inom EU och i internationella sammanhang när det gäller främjandet av mänskliga rättigheter.”

”Regeringen och utrikesminister Margot Wallström (S), som fått massiv kritik för sina uttalanden om det som sker just nu i Iran, bör använda denna röst för att agera med allierade i FN och säkerhetsrådet för att ställa regimens ledare till svars för dessa brott mot de mänskliga rättigheterna”, framhåller FFFI:s vice ordförande för att minska iranska folkets lidande samt säkra stabiliteten i regionen och världsfreden.

Läs hela artikeln på Svt Opinion, här …