Andra nyheter

Antalet omkomna i jordbävning i Iran mycket fler än rapporterat

Över 400 har omkommit och tusentals har skadats i en kraftig jordbävning vid gränsen mellan Iran och Irak på söndagsnatten, enligt iranska regimens och internationella medier på måndagen.

Men rapporter från regionen till FFFI säger att antalet döda är mycket mer än vad regimens medier rapporterar och att räddningstjänsten på plats har knappt några resurser att hjälpa de drabbade. Många, i synnerhet de fattiga, är övergivna medan de förlorat familjemedlemmar och blivit hemlösa i jordbävningen med magnituden 7.3 på Richterskalan.

Samtidigt har regimens repressiva säkerhetsorgan gått ut med en varning till allmänheten i den drabbade regionen om att de kommer att ta i med krafttag mot varje form av folksamlingar, enligt uppgifter till FFFI från Iran. Varningen som manar folk att invänta vidare information från myndigheterna är ett försök att stoppa folkliga proteser och demonstrationer efter otillräckliga hjälpinsatser och regimens likgiltighet trots stor förödelse.

Utländska journalister som bor i Iran har också förbjudits att resa till den drabbade regionen och beordrats att vänta på en guidad tur organiserad av regimens inrikesministerium på ett ökänt datum.

FFFI framför sina kondoleanser till de drabbade och deras familjer och uppmanar iranska folket att komma samman för att stödja och hjälpa de drabbade som förlorat allt i jordbävningen eftersom regimens myndigheter har övergett dem.