Insändare, Opinion

Vem är Han? Vi kan med stolthet säga, Han är vår Mentor och Lärare

Mohammad Ali Taheri
Mohammad Ali Taheri

Yttrande frihet är alla människors rätt. Denna tanke har vi vuxit upp med här i Sverige. För oss skulle annat än freedom of Speech vara en overklighet, en mardröm.
Många stora freetänkare arresteras i Iran på vaga grunder. Dessa människor kan vara professorer, människorättsförsvarare, arbetare, journalister etc… Något vi i Sverige inte ens kan föreställa oss.
Här skulle vi ta hand om dessa människor. Utan de skulle ett land kollapsa enligt oss.
Dessa människor döms till långa fängelsestraffar och avrättning av ingen för oss brottslig anledning . De får på sig en påhittat brottsrubrik. ”Brott mot den nationella säkerheten”, en väldigt vanlig rubrik den Iranska regimen har börjat dela ut till de som är beredda att tänka fritt.
Hur kan en människa sitta under nästan hela sitt liv i fängelse under tortyr och väldigt dåliga förhållande, och många i väntan på avrättning, bara för att de vill odla och bevara fred och värna ett om tryggt och säkert land för alla människor oavsett kön, ideologi, rik eller fattig, med andra ord den mänskliga rättigheten.
Den har totalt glömts bort av den styrande makten i Iran.

Har vi i västvärlden inget ansvar gentemot dessa människor?

Västvärlden har öppnat sin handel med Iran igen. Detta är ur ekonomisk synvinkel bra för båda parter. Men är den mänskliga rättigheten till salu?
Att ha dessa ekonomiska utbyten är helt ok. Vi ska bara komma ihåg att inte blunda för den mänskliga rättigheten och ta det under diskussion.
Sverige är ett land som många länder ser upp till. Vi har kommit långt i det här lilla landet. Vi har en stark röst i världen. Är det inte dags att vi använder denna röst?

Det är på tiden för Sverige och Europa att kräva friheten av de fängslade människorättskämparna i Iran.
Vi får inte glömma bort dessa människor. Kampen för att få dem fria måste fortsätta.
Pengar, de nya affärsmöjligheterna, de får inte göra oss blinda.

Ni kanske undrar varför vi skriver detta just idag?

För ca 7 år sedan har en forskare, lärare och grundaren av två komplementäramedicinska metoder blivit frihetsberövad i Iran på den självklart falska grunden som alla de andra får: ” Brott mot den nationella säkerheten”.

Vi säger med stolthet att han är vår mentor och lärare. Mohammad Ali Taheri är enligt oss en av tidernas största scientist.
I 7 år har de utan rätt hållit honom kvar i Evin fängelset i Tehran under väldigt svåra omständigheter.
Senaste ”rättegången” var den 10/7 2017
Oroligheten växer bland hans studenter.
Vad kommer de att göra med honom?
I Iran tillfångatas studenterna och lärarna som lär ut Dr Taheris lära varje dag.

Vi skriver det här idag för att visa vårt stöd för vår lärare. Vi skriver detta för att visa vårt missnöje gentemot den Iranska statens brott mot de mänskliga rättigheterna.
Vi skriver detta för att be den Svenska staten om hjälp. Vi vill be de Svenska makthavarna samtidigt som de gör handel med Iran, sätt även press på den Iranska staten att frige;
– Dr Mohammad Ali Taheri,
– Narges Mohammadi,
– Atena Daemi,
– Maryam Akbari Monfared,
– Arash Sadeghi,
– Golrokh Ebrahimi Iraee
– Och alla fred, humanitära och politiska aktivister som är fängslad för att de tror på mänskliga rättigheter,
För de är så många att det är en omöjlighet att i just den stunden unna namnge alla.

Iransk framtid påverkar västvärldens framtid det ska vi inte glömma. Vi lever i en värld där allt vi gör har påverkan på de andra som lever i denna värld med oss.
Ett demokratisk och fritt Iran, vilket är drömmen för de flesta Iranier, är en del av en bättre värld. Vi har ett ansvar. Det är på tiden att vi tar vårt ansvar.

Texten är skriven av:
Erfane Halghe Swedish Association (Ehsa)

OBS: Skribenten svarar för åsikter i artikeln.