Nyheter

Reuters: Revolutionsgardet smugglar vapen och droger till Jemen genom nya vägar

En exklusiv rapport från Reuters den första augusti avslöjar att revolutionsgardet har hittat nya vägar för att smuggla vapen till Houthirebeller i Jemen.

Reuters rapporterar att de nya vattenvägarna som iranska regimen utnyttjar för att skicka vapen och droger till Jemen ligger längs med den irakiska och kuwaitiska kusten i norra delarna av Persiska viken.

Detta är enligt Reuters anledningen till minskade rapporter om beslagtagna iranska vapen till Jemen.

”Under de senaste sex månaderna har revolutionsgardet (IRGC) börjat använda vattenvägar längre upp i viken mellan Kuwait och Iran sedan det försöker hitta nya sätt att kringgå ett vapenembargo mot de shiitiska Houtirebellerna”, säger västerländska och iranska källor som Reuters pratat med.

De nya vattenvägarna hjälper därmed revolutionsgardet att kringgå FN:s vapenembargo mot regimen i Teheran, vilket sker i strid mot resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

Iranska regimens fartyg använder dessa vattenvägar för att lasta av utrustning till mindre båtar i de delar som ligger längre upp i Persiska viken där de bemöter mindre bevakning.

”Delar av raketer, raketkastare och droger smugglas in i Jemen via kuwaitiskt vatten”, säger en ledande tjänsteman för iranska regimen till Reuters anonymt. ”Denna väg används också ibland för att transportera pengar”, tillade han.

”Kontanter och droger kan användas för att finansiera Houthirebellernas aktiviteter”, sade tjänstemannen.

Han tillade att ”det som smugglats mest idag, eller under de senaste sex månaderna för att vara exakt, är delar av raketer som inte går att producera i Jemen”.