Mänskliga Rättigheter

Amnesty: grymma tillslag mot människorättsaktivister under Rouhani

En ny rapport från Amnesty International på onsdagen varnar för ökade förföljelse och kväsning av människorättsaktivister i Iran. Den 94-sidiga rapporten säger att kväsningen av aktivister har tilltagit avsevärt sedan Rouhani tog över som prästerskapets president.

Rapporten ägnar också flera paragrafer åt det ökade kravet inom iranska samhället, i synnerhet bland den unga generationen, på ställa de ansvariga för 1988 års massaker på 30.000 politiska fångar till svars för deras brott och säkra rättvisa för offren och deras familjer.

”Iranska myndigheter har genomfört ett grymt nedslag mot människorättsförsvarare sedan Hassan Rouhani blev president och demoniserat och frihetsberövat aktivister som vågar stå upp för mänskliga rättigheter”, sade Amnesty International i samband med publicering av sin ny rapport idag.

”Flertal människorättsförsvarare har frihetsberövats sedan 2013 för deras fredliga aktiviteter för mänskliga rättigheter. Många har varit föremål för övervakning, förhör och utdragna rättegångsförhandlingar som tvingar dem till självcensur”, säger Amnesty in sin rapport, som kan läsas här i sin helhet.

”Den nya vågen av förtryck verkar vara ett försök från statens repressiva organ ämnad att kväsa alla förväntningar om förändring som uppstod efter löften om ökade friheter under president Hassan Rouhanis valkampanj år 2013”, tillägger rapporten som namnger och uppmärksammar flera aktivister som sitter frihetsberövade i regimens fängelser.

”Under tiden har president Rouhani och hans administration misslyckats med att vidta några meningsfulla åtgärder för att stoppa dessa kränkningar. Tvärtom, har de viftat bort alla rapporter om kränkningar i sina intervjuer med media samt uttalanden till FN och hävdar att Irans rättsväsende är oberoende och ingen i landet är frihetsberövad enbart för fredligt utövande av sin rätt till yttrande-, förenings- och församlingsfrihet”, säger rapporten.

Philip Luther, direktör för Amnesty Internationals Mellanöstern- och Nordafrikaforskning sade, ”internationella samfundet, och i synnerhet EU, får inte tiga om den upprörande behandlingen av människorättsförsvarare i Iran.”

”I stället för att tilltala iranska tjänstemän bör EU bestämt kräva en omedelbar och ovillkorlig frigivning av alla de som är frihetsberövade för sin fredliga människorättsaktivism samt framföra krav på ett stopp för missbruk av rättssystemet för att tysta aktivisterna”, tillade han.

”Det är en bitter ironi att iranska myndigheter skryter om deras ökade engagemang med FN och EU, särskilt efter kärnteknikavtalet, men behandlar människorättsförsvarare som har kontaktat dessa institutioner som brottslingar”, säger Philip Luther med hänsyn till den ökade förföljelsen av aktivister under Rouhanis tid.

”Iranska myndigheter bör fokusera på att ta itu med de legitima oro som människorättsförsvarare tar upp i stället för att sprida den farliga myten om att de utgör ett hot mot den nationella säkerheten”, sade han i ett uttalande från Amnesty International som publicerades på lördagen på dess hemsida.