Mänskliga Rättigheter

576 avrättningar i Iran i 2016, EU förlänger MR-sanktioner

Iran under prästerskapets envälde toppar listan över de länder som verkställer flest dödsstraff i världen, enligt en rapport från Amnesty International (AI) på tisdagen.

Iranska regimen avrättade 576 individer under förra året och toppar listan efter Kina, enligt AI:s rapport om dödsstraff i världen under 2016, som publicerades på tisdagen.

Amnesty sade att antalet avrättningar i världen minskade med 37 procent under förra året jämfört med tidigare år, främst på grund av färre avrättningar i Iran.

Trots detta står iranska regimen för 55 procent av alla rapporterade avrättningar i världen och 66 procent av registrerade avrättningar i regionen.

EU meddelade samtidigt på tisdagen att unionen förlänger sanktionerna mot Iran för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter med ytterligare ett år.

Dessa straffåtgärder från EU inkluderar reseförbud mot och frysta tillgångar för 82 iranska regimtjänstemän och en iransk enhet. De omfattar dessutom ett förbud mot export av utrustning och teknologi som kan användas för inhemsk repression samt för att övervaka medborgarnas telekommunikation.