Andra nyheter

Iran provskjuter kryssningsrobot under stor militärövning

Iranska regimens flotta provsköt en av landets senaste kryssningsrobotar, Nasr, i samband med en stor militärövning som startade i söndags i havsområdet där Persiska viken möter Indiska oceanen.

Uppgifterna kommer från regimens försvarsminister, Hossein Dehghan, och väntas öka spänningarna mellan USA och Teheran.

Vissa rapporter gör gällande att Nasr-roboten kan beväpnas med kärnstridsspetsar. Kärnteknikavtalet mellan Teheranregimen och världens sex stormakter förbjuder iranska regimen att utveckla och provskjuta sådana missiler.

”Irans årliga militärövningar kommer att hållas i Hormuzsundet, Omanbukten, Bab el-Mandab-sundet och norra delarna av Indiska oceanen, i syfte att träna i kampen mot terrorism och mot pirater”, säger konteramiral Habibollah Sayyari till regimens statliga medier.

Miljoner fat olja transporteras dagligen till Europa, USA och Asien genom Bab el-Mandab-sundet och Hormuzsundet, en vattenväg som löper längs Jemens och Irans kust.

”Örlogsfartyg, ubåtar och helikoptrar deltar i militärövningen ”Velayat 95” över ett område på cirka två miljoner kvadratkilometer där även marinsoldater ska visa sina färdigheter längs Irans sydöstra kust”, rapporterar regimens statliga nyhetsbyrå IRNA.