Opinion

I 2016 Teheran utnyttjade president Obamas eftergiftspolitik

2016 blev ett turbulent år och medan vi summerar året ett tillbakablick på Irans beteende under dessa 12 månader är nödvändigt. Och Teherans facit är inget att skryta om, skriver Iranexperten Shahiar Kia, som är medlem av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin (PMOI), i ett debattinlägg för amerikanska nyhetssidan, the Hill.

Irans agerande på hemmaplan och utomlands, särskilt efter kärnteknikavtalet, var att öka sitt stöd för Assadregimen i Syrien och andra terroristgrupper i Mellanöstern samt intensifiera det inhemska förtrycket med en oroväckande ökning av antalet avrättningar i landet, skriver Shahiar Kia i sitt debattinlägg.

Detta ger en fingervisning på vad som behövs för att ta itu med denna regim och hur man kan förverkliga fred och säkerhet inte bara i Mellanöstern utan i hela världen.

Västvärldens, och i synnerhet Washingtons, Iranpolitik i 2016 försåg Iran med kapital och möjlighet att fullfölja sin inrikes- och utrikespolitik, tillägger Iranexperten.

Internationella samfundet bör ta chansen att lansera en ny och principfast politik gentemot Iran när en ny amerikanska administration tar över i 2017. Detta kommer att bana väg för att lösa humanitära och politiska kriser i Mellanöstern, stoppa Irans interventioner samt stödja det iranska folket, argumenterar Shahriar Kia i sitt debattinlägg.

Läs Iranexperten Shahiar Kias debattinlägg på The Hills hemsida, här…