Nukleärt

IAEA offentliggör hemliga dokument från Iranavtalet

Iranska regimen och världens sex stormakter offentliggjorde på fredagen dokument relaterade till förra årets kärnteknikavtal som de tidigare hade hållit hemliga, rapporterar Associated Press (AP) från Wien.

Det ovanliga draget avser att klargöra deras hållning att Teheranregimen inte bryter mot avtalets begränsningar för mängd anrikat uran som den får behålla i landet.

Några av dokumenten är daterade från den sjätte januari i år strax innan parterna kom överens om ett avtal ämnad att begränsa Teherans misstänkta kärnteknikprogram. Men dokumenten offentliggjordes först på fredagen, när de publicerades för första gången på Internationella atomenergiorganet, IAEA:s officiella hemsida, som ansvarar för att övervaka implementeringen av förra årets kärnteknikavtal.

Avtalet säger att iranska regimen får endast ha 300 kg låganrikat uran i landet. Detta är mycket mindre än vad som skulle behövas för att tillverka kärnvapen, även om Teheran skulle anrika det ytterligare till nivåer som krävs för tillverkning av kärnvapen.

När parterna kom överens om ett avtal hade iranska regimen, som en del av sin anrikningsverksamhet, lite över 100 kg flytande eller fast avfall som innehöll låganrikat uran.

En del av materialet finns fortfarande kvar i landet och de dokument som offentliggjordes på fredagen säger att mängd låganrikat uran som finns i detta avfall är ”omöjlig att återvinna” och räknas därmed inte som en del av 300 kg uran landet får behålla.
Ett brev från EU:s utrikespolitiske chef, Federica Mogherini, som tillåter publiceringen av de hemliga dokumenten publicerades också på IAEA:s hemsida på fredagen. Men brevet förklarade inte varför dokumenten offentliggjordes idag, nästan ett år efter att parterna förhandlade fram kärnteknikavtalet.

AP skriver att offentliggörandet kommer vid en tidpunkt då USA:s inkommande administration har meddelat att den kan komma att dra sig ur avtalet.

Två tjänstemän från en av de fem nationer som förhandlade med iranska regimen föreslog att publiceringen syftade till att visa enighet i frågan. Detta efter växande kritik från experter som menade att amerikanska kongressledamöter som var kritiska till Iranavtalet hade pekat på dessa hemliga dokument som ett exempel på att låta Teheranregimen underminera kärnteknikavtalet.

Offentliggörandet kommer också strax efter att IAEA varnade iranska regimen för att hejda sin produktion av låganrikat uran eller ta konsekvenserna av att möjligen överskrida den tillåtna gränsen för låganrikat uran som landet får ha.

De två tjänstemän som pratade med AP på villkor av anonymitet tillade att de två frågorna inte var relaterade och att Iran, för tillfället, befinner sig inom ramen för sina skyldigheter.