Mänskliga Rättigheter

Rohani pratar ”islamisk kultur” medan FN fördömer MR-brott i Iran

FN:s generalförsamling antog tidigare i veckan ännu en resolution om situationen för mänskliga rättigheter i Iran där en majoritet av nationerna fördömde regimens systematiska människorättskränkningar i landet.

Resolutionen, som är den 64:e i sitt slag och som antogs med 85 röster för, uttrycker djup oro över ökade antal avrättningar i landet, i synnerhet fortsatt avrättning av ungdomsbrottslingar.

Medlemsstaterna kräver i sin resolution att regimen avskaffar, både i lagstiftning och tillämpning, offentliga avrättningar. De kräver också att iranska regimen försäkrar i lagstiftning och tillämpning att ingen är utsatt för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Iranska regimens president, Hassan Rohani, försökte dock avvärja den internationella kritiken och de ökade kraven på konkreta förbättringar genom att introducera en så kallade ”Stadga för medborgerliga rättigheter”, den 19 december, samma dag som FN:s generalförsamling antog sin resolution.

Stadgan som inte har ratificerats av regimens parlament och som inte är juridisk bindande för regimens myndigheter stipulerar de medborgerliga rättigheterna i enlighet med landets ”konstitution” och ”islamiska lagar”.

”Denna Stadga för medborgerliga rättigheter kommer att eka den iranska nationens röst mot vissa pretentiösa västländer som tror att de har överträffat den tredje världens nationer när det gäller mänskliga och medborgerliga rättigheter”, sade Rohani samtidigt som han presenterade sin stadga.

”De medborgerliga rättigheterna tillkännager för världen att den Islamiska republiken … har idag förmågan att använda alla möjligheter i världens nya rättigheter på bästa sätt inom ramen för sin iranska och islamiska kultur”, tillade han.

Många Iranexperter, oppositionella och aktivister klassar Rohanis initiativ, som kommer under hans sista månader som president, för ännu en tragikomisk balansakt som avslöjar hans lömskhet.

De menar att Rohani försöker först och främst fiska röster på hemmaplan inför regimens presidentval som äger rum nästa år. Detta samtidigt som hans stadga avser att minska de internationella påtryckningarna på regimen till följd av generalförsamlingens resolution med krav på att Teheranregimen upphöra med sina grymheter.

”Rohani vill vilseleda världssamfundet genom att med sin otillräckliga stadga ge sken om att hans regering är beredd att vidta ”konkreta” åtgärder för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter”, sade Massud Kiani från FFFI. ”Men stadgan är bara en text på pappret och inte juridiskt bindande för regimens myndigheter.

”Sedan faller den väldigt kort när det gäller att garantera iranska folkets fundamentala fri- och rättigheter eftersom Rohanis stadga begränsar folkets medborgerliga rättigheter inom ramen för iranska regimens ”islamiska kultur”, vilket innebär att ingen får till exempel kritisera hösta andlige ledaren eller prästerskapets envälde”, tillade Massud och påpekade att ”Rohani gav samma löfte under hans senaste valkampanj, men att inget hade hänt under hans fyra år utan situationen för mänskliga rättigheter har bara förvärrats”.