Ekonomi

Böter för Italiens största bank i NY för att ha döljt Irantransaktioner

Italiens största bank, Intesa Sanpaolo SpA, kom i veckan överens med New Yorks finansiella tillsynsorgan att betala 235 miljoner dollar i böter för att ha misslyckats med att bekämpa penningtvätt och brutit mot banksekretesslagar. Det rapporterar Reuters, den 15 december, genom att citera tjänstemän vid delstatens myndighet för finansiella frågor, the New York State Department of Financial Services (SDFS).

Intesa Sanpaolo SpA och dess New York-avdelning misskötte deras övervakningssystem för transaktioner och misslyckades med att identifiera misstänkta transaktioner som involverade bulvanföretag, sade New Yorks SDFS i ett uttalande.

Banken utbildade även anställda till att hantera iranska transaktioner så att de inte enkelt kan knytas till straffade enheter och medvetet dölja information från bankutredare, rapporterar Reuters och hänvisar till tjänstemän vid tillsynsmyndigheten.

Många av överträdelserna går tio år tillbaka i tiden eller mer. Men tillsynsmyndigheten hittade så sent som förra år allvarliga brister i bankens övervakning och översyn av transaktioner.

Intesa Sanpaolo sade i ett uttalande att straffet var relaterat till ”vissa svagheter och brister i New York-avdelningens kontroller, regler och förfaranden för att bekämpa penningtvätt.”