Reportage

Minst 43.000 barnäktenskap registrerade i Iran

En av iranska regimens statliga dagstidningar Shargh erkänner i en nyhetsrapport att barnäktenskap är ett växande problem i Iran.

Med huvudrubriken, ”Barn gifts inte bort utan är handelsvaror” skriver dagstidningen den 11 december om den ohållbara situationen för unga flickor, framför allt från fattiga familjer, i Iran under prästerskapets styre.

Problemet diskuterades också nyligen av regimens tjänstemän och organisationer i ett seminarium om barnäktenskap.

“43.000 av de barn som gifts bort idag är mellan 10 och 15 år. 2000 av dem har separerat eller skilt sig från sina makar. Detta är bara en del av en rapport som presenterades under ett seminarium om barnäktenskap”, rapporterar Shargh.

“Seminariet hölls vid Universitetet för vetenskap och teknik för att utreda orsakerna till och konsekvenserna av barnäktenskap i landets marginaliserade bostadsområde”, skrev dagstidningen vidare.
Zahra Rahimi, direktör för en av regimens organisationer känd under namnet Imam Ali, som närvarade vid seminariet berättade att ”i de flesta av dessa äktenskap byter en flickas familj bort sin dotter mot en bostad.”

“Det rapporterades om ett fall nyligen där en 10-årig flicka hade gifts bort till en 60-årig man i Sistan och Baluchistan provinsen. Flickan förväntar sig inte att bli älskad i detta äktenskap utan hon har bara ingått ett avtal med mannen för att få pengar”, tillade hon utan minsta kritik mot prästerskapets plundring av iranska folkets välstånd.
Zahra Rahimi sade vidare att ”i fattiga familjer har de för avsikt att skaffa barn för att förbereda dem för arbete medan barnen börjar sitt ny gifta liv.”

Deltagarna i seminariet erkände öppet att antalet barnäktenskap och skilsmässor hade ökat med 10.000 fall i 2015 jämfört med 2014.
En ledamot från parlamentets rättsliga och juridiska kommission sade att mellan 12.000 och 13.000 barn gifts bort inofficiellt utan att registrera äktenskapet hos ansvarig myndighet.

“I vissa fall registreras flickornas faktiska ålder felaktigt, det vill säga att registret visar att de är äldre än verkligheten”, sade ledamoten, Mohammad Ali Pourmokhtar, om det växande problemet med  barnäktenskap i Iran.
Han hävdade att barnäktenskap är förbjudet enligt regimens lagar och att tjänstemän vid registreringsmyndigheten kan straffas och förlora jobbet om de bryter mot lagen.

“Men tyvärr registrerar myndigheten fortfarande barnäktenskap trots att det bryter mot lagen”, tillade han i ett tydligt bevis för myndigheternas försök att strunta i lagen.
Enligt iranska regimens lagar är det tillåtet att gifta sig med en ung flicka under förutsättning att en domstol godkänner äktenskapet.

“Som det ser ut idag finns det 43.000 barnäktenskap där flickan är mellan 10 och 15 år. Dessa äktenskap är registrerade i strid mot lagen (alltså utan ett godkännande från domstol)”, sade Mohammad Ali Pourmokhtar.

Den främsta orsaken till barnäktenskap i Iran är fattigdom och den höga arbetslösheten i landet.

Enligt regimens tjänstemän, som citerar egna siffror, ligger arbetslösheten mellan 30 och 40% i vissa städer och provinser som är missgynnade.