Nyheter

Regimkritiska protester i Irans universitet under Studentdagen

Enligt rapporter från Iran, organiserade studenter vid flera av landets universitet omfattande protester mot iranska regimen och dess repressiva politik i samband med firandet av studentdagen.

Regimkritiska studentprotester ägde rum bland annat i städerna Tabriz, Teheran och Zahedan med slagorden, ”vår sista varning till den odugliga regimen: den frihetsälskande nationen är redo att resa sig!”, ”student dör men accepterar inte förnedring”, ”ned med diktatorn” och ”politiska fångar måste friges”.

Deltagarna vid dessa protester uppmanade andra studenter att stödja demonstrationerna och krävde att regimen avskaffar alla säkerhetsåtgärder vid landets universitet samt friger samtliga frihetsberövade studenter.

Studenter vid Teherans lärarhögskola, Tarbiat Modarres University, protesterade mot regimen genom att upprepade gånger avbryta Rohanis miljöminister, Masoumeh Ebtekar, när hon höll sitt tal i samband med studentdagen. Studenterna ropade ”politiska fångar måste friges” och överlämnade en syrgasflaska till miljöministern i protest mot den dåliga luften och ökade luftföroreningar i olika iranska städer.

Studenter vid Khajeh Nasir universitetet i Teheran visade sitt missnöje mot regimen genom att sätta upp stora banderoller på väggarna i hörsalen med budskapen ”universitetet är inte en militärförläggning, vårt universitet lever” och ”politiska fångar måste friges”.

Slagorden riktade sig mot regimens beslut att öka säkerhetsorganens närvaro vid landets universitet för att förebygga och hindra studentprotester, särskilt under tisdagen i samband med det årliga firandet av studentdagen.

Studenternas protester kom trots enorma repressiva åtgärder från regimens säkerhetsorgan som bland annat försökte hindra studenter från att komma samman eller ansluta sig till de regimkritiska demonstrationerna.

Vid flera universitet ledde dessa åtgärder till sammandrabbningar mellan studenterna och medlemmar av regimens basij-milis, revolutionsgardets civila enhet, som hade mobiliserats för att konfrontera demonstrationerna.

Regimens säkerhetsagenter och agenter från underrättelsetjänsten stoppade studenterna vid Teherans Universitet från att komma in i hörsalen där Rohani höll sitt tal till en utvald publik från regimens basij-milis i samband med studentdagen.

Detta stoppade dock inte de hundratals studenter som hade samlats och de genomförde sin protest mot regimen på campusområdet. Studenterna stödde kraven som ställdes under andra studentprotester i landets universitet under tisdagen och protesterade dessutom mot de höga terminsavgifter som regimen infört.

De delade också ut informationsblad om 1988 års massaker av politiska fångar i Iran med krav på en förklaring.

Studentdagen eller Studentens dag i Iran, (den 16 Azar enligt persiska kalenderåret, vilket sammanfaller med den sjätte december i år), är en årlig återkommande högtid som egentligen hedrar minnet av tre studenter vid Teherans Universitet som sköts till döds den sjunde december 1953 av polisen under Shahens diktatur.