Opinion

Lars Adaktusson (KD): Iran fortfarande diktatur

”Den utrikespolitiska bevakningen fokuserar nu, fullt förståeligt, på det amerikanska valet å en sidan, och krigen i Irak och Syrien å andra sidan. Samtidigt finns det gott om andra problem och utmaningar världen över som hamnar i skymundan. Situationen i Iran, och den dominerande men helt falska bilden av en påstådd positiv utveckling i landet, är en sådan fråga, skriver Europaparlamentarikern”, Lars Adaktusson (KD) i ett debattinlägg för Västerviks-Tidningen, vt.se, på måndagen.

”Irans president Hassan Rouhani beskrivs ofta, både av politiker och av media, som “reformvänlig”. I själva verket har minst 2 400 dödsstraff verkställts av regimen sedan hans tillträde … Samtidigt ökar regimens tryck mot befolkningen vad gäller religiösa påbud och regler om privatlivet. Inte heller regimens oförblommerade stöd till terrorgrupper som Hizbollah och Hamas har inte avtagit – snarare tvärtom”, tillägger Adaktusson.

”Ändå är det en helt annan bild som dominerar när västvärlden talar om och med Iran. När Europaparlamentet i slutet av oktober röstade om en resolution gällande EU:s förbindelser med Iran stod det pinsamt klart att en ovilja att tala klarspråk om Iranfrågan dominerar i europeisk politik”, skriver Adaktusson kritiskt av EU:s nuvarnade Iranpolitik.

”Det ursprungliga förslaget till resolution, framtaget av den socialdemokratiska partigruppen, kan ses som en exposé i politisk anpasslighet och närmast total uppställning för den islamistiska regimen i Teheran … något som regimen inte varit sen att utnyttja i sin propaganda. Statsstyrda medier har stolt rapporterat om hur Europaparlamentet numer beskriver utvecklingen i den islamiska republiken med respekt och i positiva ordalag.”

”Det djupt beklagligt, lika beklagligt är det att samtliga svenska socialdemokrater och miljöpartister i parlamentet valde att rösta nej till de ändringsförslag som föreslog skärpningar av EU:s tonläge regimen i Teheran.”

”Iran är en av världens mest hårdföra diktaturer. Mot ett sådant land kan inte vänliga ord och försiktighet tjäna som ensamma verktyg.”

Läs Lars Adaktussons debattinlägg på Västerviks-Tidningen, vt.se, här…