Andra nyheter

Luftföroreningar dödar över 120 medborgare per dag

Ett tjockt moln av smog stiger över Irans huvudstad, Teheran, och har dödat hundratals invånare under de senaste dagarna.

Regimens myndigheter i Teheran säger enligt flera statliga medier att 412 personer hade dött under de senaste 23 dagarna från luftvägssjukdomar till följd av höga nivåer av luftföroreningar i luften.

Detta tvingade regimens myndigheter att beordra samtliga skolor att hålla stängd under onsdagen.

Koncentrationen av de skadliga PM2.5-partiklarna i luften över Teheran har växt till en rekord nivå på över 150 mikrogram per kubikmeter. Luftburna partiklar, PM2.5, är en form av luftföroreningar som utgörs av små fragment av material i luften med mindre än 2.5 mikrometers aerodynamisk diameter.

Dessa små partiklar utsöndras från förbränningsenergi och har kopplats till dödliga sjukdomar såsom hjärtsjukdomar och lungcancer.

Det tillåtna årsmedelvärdet i EU för PM10 (luftburna partiklar med mindre än 10 mikrometer) i luften är 20 mikrogram per kubikmeter sedan 2010.

”Jag kan inte andas i Teheran, det är bara så enkelt. Alla flyr Teheran … ingen kan andas här, titta bara på antalet cancersjuka. Vem kan leva [i Teheran] under dessa förhållanden?”, säger Dariush Mehrjui, en filmskapare, till en av regimens statliga nyhetsbyråer ISNA.

Världshälsoorganisationen (WHO) har redan rankat annan iransk stad, Zabol, som den mest förorenade i världen när det gäller koncentrationen av PM2.5.

Luftföroreningar dödar uppskattningsvis 45.000 individer per år i Iran, enligt chefen för Teherankommuns miljökontor enligt regimens statliga medier.