Reportage

Nya avslöjanden om korruption i Rohanis regering

Ständiga avslöjanden om korruption har skakat både iranska regimen och Hassan Rohanis regering under senaste månaden.

De nya fall av korruption som kommer upp nästan dagligen är en direkt konsekvens av den pågående maktkampen mellan prästerskapets olika fraktioner, vilket ser ut att intensifiera inför regimens presidentval nästa år.

I ena ringhörnan står den hårdföra fraktionen med högsta andlige ledaren, Ali Khamenei, och i den andra har vi den så kallade reformvänliga fraktionen med regimens förra president och ordförande i  lämplighetsrådet, Ali Hashemei Rafsanjani, och prästerskapets nuvarande president Hassan Rohani.

Det senaste erkännandet om omfattande korruption i Iran under prästerskapets styre kom från Ahmad Tavakkoli, en av ledamöterna i regimens parlament (Majlis), i förra veckan.

Han kom med nya avslöjande kommentarer och anklagade Rafsanjani för den utspridda korruptionen i landet under en konferens med titeln ”Förstå korruptions strömmar i den Islamiska republiken” i staden Mashhad, den 24 oktober.

”En av de strukturella faktorerna bakom korruption är den stora regeringen och dess orimliga inblandning (i ekonomin). En regeringsstruktur som är beroende av olja blir i själva verket mottaglig för korruption och gör regeringen till en distributör av institutioner och privilegier som i sin tur stärker den struktur som leder till korruption”, sade Ahmad Tavakkoli i sitt anförande.

Han attackerade Rafsanjani personligen som källan till korruption och tillade, ”Rafsanjani införde modeller för att justera Irans ekonomi vilka ledde till en korruptionskultur eftersom dessa modeller främja materialistisk kultur.”

”Rafsanjanis … regering hade planer på att privatisera ekonomin men specialiserade den egentligen i den mening att institutioner blev tilldelade speciella personer. Detta gav upphov till stiftelser som i verkligheten var ideella center för att tjäna stiftelsernas politiska mål”, sade han vidare.

Ahmad Tavakkoli avslöjade regimtjänstemännens delaktighet i den omfattande korruptionen i landet genom att dra kopplingar mellan Rafsanjanis enorma tillgångar och Rohani som anklagas för att under sina tre år som president ha berikat hans egna ministrar och rådgivare däribland hans egen bror.

”Personliga aristokrati har lett till en administrativ aristokrati som påverkar tjänstemän när det gäller fördelningen av landets resurser”, sade han.