Opinion

Putin och Khamenei är inte krigströtta

Vladimir Putin och Ali Khamenei har i en ohelig allians med Bashar Assad omvandlat Syrien till ruiner. Hundra tusentals människor har dödats och miljontals människor är på flykt undan ryska bombplan. Den ”krigströtta” omvärlden står handfallen och en del ”Mellanösternkännare” lägger fram sina analyser för att rättfärdiga omvärldens likgiltighet inför miljontals människors lidande.

De vanligaste argumenten för att titta på blodbadet utan att ingripa är, ”det är så många olika folkslag och grupper” eller ”vi förstår inte konflikten” eller ”det är en gammal konflikt mellan Shia och Sunni som vi inte förstår” eller ” vi har inte alla fakta”.

Aleppo var Syriens största stad och centrum för handel. Idag är det inte mycket kvar av staden på grund av ryska bombningar. Ryssarna bombar skolor, sjukhus och hjälptransporter. Cirka en kvartsmiljon människor sitter fast i östra Aleppo utan vatten, mat och elektricitet. Medan bomberna faller och skördar offer, försöker ”experter” och ”Mellanösternkännare” på diverse olika institut, kartlägga vilka grupper som finns på marken och räkna ut procenten av ryska mördarbomber som träffat ”rätt mål”. Vår erfarne diplomat i FN, Staffan De Mistura, går så långt att han identifierar 900 terrorister som tillhör ”Jeish-al-nusra” och antyder att 900 terrorister bland 280 000 människor ger Putin rätt att bomba skolor och sjukhus. Han förslår därför att dessa 900 terrorister lämnar staden, så att den humana, resonabla och trovärdiga Putin slutar att bomba.

Det finns säkert mycket om Syriens historia och alla folkslag som bor där som vi vanliga människor inte kan. Det finns säkert många komplikationer och invecklade relationer i Mellanöstern som vi, till skillnad från experter och tv-korrespondenter, inte känner till. Men låt oss nu prata om det vi alla vet. Vi vet att Putin säger att upplösningen av sovjet unionen var ett stort misstag och vi vet att han är ute efter att återupprätta sovjets imperium. Aggressionen mot Georgien, annekteringen av Krimhalvön, och nu kriget i Syrien är obestridliga fakta om Putins intentioner.

Vi vet också att islamiska regimen i Iran vill skapa en storislamisk stat med Teheran som centrum. Det står tydligt och klart i regimens författning. Stödet till Hizbollah i Libanon, stödet till Hamas och praktiskt taget kolonisera Irak är också obestridliga fakta.

En totalt omotiverad invasion av Irak 2003 och ett misslyckat ingripande i Libyen har gjort omvärlden krigstrött. Det är Putin, iranska Mullor, Assad och IS är också medvetna om och de försöker att utnyttja det. Till skillnad från oss är Putin och Khamenei inte alls krigströtta.

Det är naivt (särskilt av experter och korrespondenter) att tro att Putin och Khamenei kommer att nöja sig med Syrien om de får det. Historien visar något annat.

1936, Cirka 15 år efter första världskriget, medan världen fortfarande var krigstrött, utbröt spanska inbördeskriget. På ena sidan stod den folkvalda regeringen som innefattade en brokig skara från liberaler till anarkister och extremvänster och på andra sidan stod militären. Argumenten för att inte ingripa då var ” de är så många olika grupper” och ”vi förstår inte konflikten” och ”krig är inte lösningen”. Stormakterna var rädda för ett dras i ett nytt krig och deklarerade då att de såg det hela som en intern konflikt. Stormakterna ingick ett icke-interventionsavtal och kom också överens om att inte skicka vapen till Spanien. Det som hände direkt dagen efter var att Hitler och Mussolini Bröt mot avtalet och började skicka både vapen och personal till militären i Spanien. Hitler fick ett bra tillfälle för att testa sina nya vapen och träna sina flygare på ”Blitzen”. Spanska inbördeskriget tog slut  28 mars 1939, men då hade andra världskriget börjat.

Vi får aldrig veta vad kunde ha hänt om den demokratiska världen inte låtit Hitler skicka vapen till och bomba städer i Spanien. Det vi däremot vet är att Hitler inte var krigstrött. Omvärlden ville undvika krig så Hitler fick Tjeckoslovakien, och han fick dela Polen med Stalin. Men ju mer han fick desto mer ville han ha och andra världskriget var därmed ett faktum.

Putin är inte krigstrött. han bombat sönder och samman Tjetjenien, ockuperat delar av Georgien och annekterat Krimhalvön hittills i sitt krig mot ”terrorism”. Och Khamenei i Iran som finansierar Hizbollah och Hamas och vill utplåna Israel, är Putins allierade i detta krig mot ”terrorism”. Terrorismens och fundamentalismens huvudfinansiärer fått alltså fria händer att jämna hela städer med marken och döda kvinnor och barn i kampen mot fundamentalism och terrorism. Omvärlden måste ingripa för att stoppa blodbadet i Syrien och tvinga bort Putins bombplan och Khameneis barnmördare därifrån. En intervention behöver inte nödvändigtvis vara militär. Handelssanktioner, vapenembargo och diplomatiska påtryckningar kan vara mycket effektivare än militära medel.

Att stå, handlingsförlamat, vid sidan på grund av ”krigströtthet” och bara se på syriernas lidande, kan i själva verket vara ett första steg mot en betydligt större konflikt. Det har historien visat.

behroozBehrooz Pertow.
Stockholm den: 2016-10-08