Barn i krig, Mänskliga Rättigheter

Iranska regimen öppnar nöjespark för barn med militärtema

Iranska regimen har börjat marknadsföra krig och våld genom statliga kampanjer riktade mot barn och ungdomar.

Avslöjandet kommer från nyhetssidan Al-Arabiya som rapporterar om öppnandet av en ny nöjespark med militärteman i staden Mashhad.

Barn får skjuta mot virtuella och rörliga mål pryda med flaggor från de länder Teheranregimen ser som fiender däribland USA och Israel.

Hamid Sadeqi som ansvarar för parken säger att de försöker utbilda [iranska] barn om ”underrättelsesamarbete och grupparbete inom krig och försvar (av helgedomar och heliga platser) genom att spela rollspel och öva sina fritidsintressen”.

Parken är utformad på ett sätt som påminner om iranska militäranläggningar som fanns under Iran-Irak-kriget.

Al-Arabiya skriver att barnen kan skjuta virtuellt mot sina ”fiender”. ”Barnen är indelade i grupper och varje grupp har en militärledare. De måste följa hans order och han leder dem genom olika rum som ”revolutionens rum” och ”Iran-Irak-krigets rum”, rapporterar Al-Arabiya.

När barnen spelar måste de passera över en virtuell minfält och taggtrådar samtidigt som de krigar mot en virtuell fiende.

Iranska regimen skickade hundratusentals iranska barn och ungdomar till krigsfronten under den åtta år långa Iran-Irak-kriget. Samtliga rekryterades direkt från landets grundskolor och gymnasium och fick i uppdrag att röja minfält för att ge revolutionsgardet möjlighet att attackera irakiska positioner.

Internationella organisationer har också kritiserat Teheran för att rekrytera och skicka afghanska barn till Syrien i syfte att kriga för Assadregimen.

Genom propaganda i skolor och riktade kampanjer i statliga televisionen uppmuntras barn att delta i krig och gå med i den paramilitära basij-styrkan som är revolutionsgardets ”civila enhet”.

Både revolutionsgardets befälhavare och flera ledamöter i regimens parlament erkände nyligen att Iran ratificerar inte FN:s konvention om barnets rättigheter efter ett sådant lagförslag skulle innebära slutet för basij-styrkan.