Mänskliga Rättigheter

Journalist arresterad för att ha avslöjat korruption i Teheran

Iranska regimens så kallade rättsväsende arresterade Yashar Soltani, chefredaktör för nyhetssidan Memarinew under september månad. Detta enligt en rapport från revolutionsgardets nyhetsbyrå, Fars New, den 17 september.

Soltani var först med att avslöja en stor skandal där Teherans municipala egendomar värda 2200-miljarder Toman (ca sex miljarder kronor) såldes till högt uppsatta tjänstemän inom regimen till reapris.

Memarinews rapporterade nyligen att Teherans stadsfullmäktige hade låtit högt uppsatta regimtjänstemän köpa vissa egendomar i stadens norra delar till ett pris som låg 50 procent under marknadsvärdet. Bland tjänstemännen syns enligt rapporten flera chefer och ledamöter i Teherans stadsfullmäktige, en ledamot i iranska regimens parlament, en polischef samt ett antal tjänstemän för regimens säkerhetsorgan.

En ledamot i Teherans stadsfullmäktige har erkänt att de tjänstemän som tog över egendomar har även erbjudits en mycket låg ränta på sina stora lån på 400 miljoner Toman (ca en miljard kronor).

Enligt Soltanis advokat, Sadegh Kashani, finns det tre klagomål mot hans klient. Ett är från Mohammad Bagher Ghalibaf, Teherans borgmästare, som har stämt nyhetssidan för att ha rapporterat om denna skandal.

Ghalibaf, regimens borgmästare i Teheran, liksom Mehdi Chamran, ordförande i Teherans stadsfullmäktige, är två av de viktigaste käranden i stämningen mot Memarinews chefredaktör. Nyhetssidan har blockerats på grund av stämningarna från dessa två högt uppsatta tjänstemän.

Iranska regimens allmänna inspektionsmyndighet utfärdade samtidigt ett uttalande under lördagen den tredje september och förklarade att det brev från myndigheten som hade publicerats i samband med avslöjandet var en ”konfidentiell fråga” och inte en ”slutsats” från myndigheterna.

Memarinews publicerade en bild av ett brev från regimens allmänna inspektionsmyndighet när den avslöjade denna omfattade skandal. I brevet anklagar inspektionsmyndigheten Teherans stadsfullmäktige för ”förskingring och bedrägeri” samt för att ha ”slösat bort allmän egendom” till ett värde av 2200 miljarder Toman (ca sex miljarder kr).