Motståndsrörelsen, Pressmeddelande

PM – Liberty-invånarnas flytt till Europa, ett bakslag för iranska regimen

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) är glad över den framgångsrika förflyttningen av samtliga lägerinvånare från Camp Liberty, Irak, till Europa.

Denna utveckling är inte bara en betydande seger för iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin, utan även en framgång för alla de krafter som drömmer om ett fritt och demokratiskt Iran.

Den markerar ett bakslag för iranska regimen och revolutionsgardets strävan att förgöra varje form av organiserad opposition mot regimens förtryck både på hemmaplan och utomlands.

Därmed går kampen om ett fritt och demokratiskt Iran in i en ny fas. Iranska aktivister och oppositionella kan nu fokusera på en global kampanj för att genom internationella påtryckningar tvinga regimen i Teheran till att stoppa avrättningar och tortyr.

Internationella samfundet kan bidra genom att hänskjuta kända fall, däribland 1988 års massaker på 30.000 politiska fångar I Iran, till en internationell domstol så att de ansvariga iranska ledare kan ställas inför rätta.

Sverige med en respekterad röst för mänskliga rättigheter i världen kan spela en ledande roll i detta avseende.

FFFI uppmanar således regeringen och utrikesministern Margot Wallström (S) att leda en sådan global kampanj genom att ta upp Irans systematiska människorättskränkningar i FN:s säkerhetsråd när Sverige tar över ordförandeskapet.

läs PMet på Newsdesk