Andra nyheter, Nukleärt

Iran strävade efter kemiska och biologiska vapen i 2015

Iranska regimen strävade aggressivt efter teknik relaterade till tillverkning av biologiska och kemiska vapen, det rapporterar Foxnews på måndagen med hänvisning till tysk underrättelserapport.

Teherans försök kom samtidigt som regimens representanter förhandlande med världens sex stormakter om landets kärnteknikprogram förra året, enligt rapporten från den tyska delstaten, Rhineland-Palatinates underrättelsetjänst.

Rapporten avslöjar vidare att ombud för den Islamiska republiken riktade sig mot tyska företag vars utrustning kan ”användas för kärnvapen samt biologiska och kemiska vapen i ett krig”.

”Dessa varor kan till exempel användas till utvecklingen av statliga kärnteknik- och missilprogram”, säger underrättelseexperter.

Tysklands federala underrättelsetjänst avslöjade i sin årliga rapport, som kom i förra veckan, att iranska regimen bedriver ett ”hemligt” försök att skaffa sig kärnteknikrelaterad teknik och utrustning från tyska företag. Rapporten avslöjar att försöket sker på ”en kvantitativt hög nivå sedd till internationella standarder”.

Dessa avslöjanden kommer dagar innan första årsdagen för kärntekniköverenskommelsen mellan iranska regimen och världens sex stormakter. Överenskommelsen trädde i kraft den 14 juli förra året där iranska regimen beviljades internationella sanktionslättnader i utbyte mot att den begränsade sitt kärnteknikprogram.

FoxNews genomgång av den stora mängd tyska underrättelseuppgifter och rapporter visar att Teheranregimens hemliga aktiviteter har dokumenterats i hälften av Tysklands 16 delstater.
Det är inte känt hur många försök regimen har gjort över hela Tyskland i strävan att säkra teknik på ett olagligt sätt.

Den tyska delstaten Baden-Württemberg sade i sin underrättelserapport att ”Iran för närvarande saknar förmåga att tillverka vissa väsentliga delar för kärnvapen samt kemiska och biologiska vapen och strävar i stället att få tag på dessa från västerländska företag.”