Mänskliga Rättigheter

600.000 arresteringar årligen i Iran

Iranska regimens inrikesminister erkände i ett tal inför regimens nya parlament (Majlis) på måndagen att 600.000 iranier arresteras och sätts i fängelse årligen. Han tillade vidare att 200.000 av dessa fångar hålls kvar frihetsberövade i fängelse [efter ett år].

Denna siffra motsvarar strax över 1600 arresteringar om dagen med nästan 550 fångar om dagen som ”avtjänar” fängelsestraff på över ett år.

De skrämmande siffrorna kom i samband med att Rohanis inrikesminister Abdolreza Rahmani Fazli presenterade regimens statistik över olika samhällsproblem i Iran för de nya ledamöterna i Majlis under måndagens officiella parlamentssession.

Det finns ”3.5 miljoner arbetslösa i landet med en ojämn regionalfördelning med områden där arbetslösheten ligger på ca 60% …”, tillade han.

”Iran har 1.5 miljoner narkomaner och missbruk ligger bakom 50% av alla skilsmässor i landet … 60% av alla fångar som sitter frihetsberövade i iranska fängelser har dömts för missbruk och narkotikabrott”, sade han i sin presentation.

Detta innebär att minst 240.000 iranier arresteras varje år för andra brott som enligt regimens så kallade rättsväsende omfattar ”krigföring mot gud”, ”sprida propaganda mot systemet”, ”förolämpning av regimens tjänstemän och högsta andlige ledare”, ”icke-islamisk klädsel och beteende” samt ”underminera den nationella säkerheten”.

Fazli citerade högsta andlige ledaren Ali Khamenei i sitt tal och sade att regimen ”ligger efter 20 år när det gäller att åtgärda dessa samhällsskador”. Myndigheterna ”borde faktiskt ha granskat och följt upp denna fråga för 20 år sedan”, tillade han.

Han förklarade även för regimens ledamöter att han under det senaste halvåret har hållit tre privata möten med högsta andlige ledaren, cheferna för landets maktorgan samt de ansvariga i samhället för att diskutera dessa samhällsskador.

Iranska regimens ministrar och myndigheter återger aldrig den verkliga statistiken utan förvränger siffrorna för att presentera en rosig bild av prästerskapets envälde. Trots detta visar Fazlis siffror att prästerskapets ledare har bara fört med sig misär, fattigdom och förstörelse för iranska folket under sina 37 år vid makten.

Siffrorna visar också att arresteringar och långa fängelsestraff är metoder som regimen utnyttjar systematiskt för att skapa skräck i samhället och kväsa regimkritiska röster.