Andra nyheter, Nyheter

Iranska ledamöter varnar för folkliga uppror till följd av fattigdom

Minst sex miljoner iranier kämpar varje dag för att sätta mat på bordet, erkänner en ledamot i regimens utgående parlamentet.

”Minst sex miljoner människor i landet kämpar dagligen för att skaffa bröd för dagen och stätta mat på bordet”, sade Mohammad Ismaeil Saidi på måndagen till regimens nyhetssida Basij News, som drivs av revolutionsgardets civila Basij-styrkor.

”Medan pensionärers inkomst per månad är under sex miljoner rial (ca 1635 kr) och medan flera personer i en vanlig familj kämpar för att ska bröd för dagen, får vissa chefer grotesk stora löner”, sade han.

Iranska regimens minister för arbetsfrågor och social välfärd medgav i förra veckan att omkring fem miljoner människor i Iran riskerar undernäring.

”En del av befolkningen är mycket fattiga och ungefär fyra till fem miljoner människor är på gränsen till undernäring enligt statistik som visar fördelningen av välstånd i landet”, sade Ali Rabiee under ett årsmöte för allmänläkare i Iran, den 11 maj.

Rabiees medgivande kom en månad efter att regimens parlament beslutade att dra in kontanta subventioner till 24 miljoner människor i Iran, vilket ökade trycket på befolkningen där de flesta redan lever under fattigdomsgränsen.

Två ledamöter i regimens parlament gav samtidigt i två separata tal en dyster prognos för den iranska ekonomin.

Bägge varnade för skenande korruption och den ojämna fördelningen av inkomster i landet och uttryckte rädsla för folkliga uppror.

Reza Rahmani, ordförande i utskott för industrifrågor i regimens parlament, sade i sitt anförande inför Tabrizs handelskammare den 14 maj att dagens stagnation och ekonomiska problem är det värsta Iran har sett sedan Iran-Irak-kriget på 80-talet, rapporterar nyhetssidan Ahrar Khabar.

”Trots dessa förutsättningar har vi inte vidtagit några effektiva åtgärder för att stödja produktionen i industrin för att denna sektor ska kunna återhämta sig från de slag som den har mottagit … dessutom har vi för närvarande fem miljoner arbetslösa akademiker. Samtliga industrirelaterade institutioner bör vidta åtgärder, eftersom arbetslöshetens varningsklocka har ringt”, tillade han

Han framhöll att Iran under prästerskapet rankas för närvarande på 117:e plats globalt när det gäller arbetstillfällen, medan en del av Irans grannar rankas bland de tio bästa. Han sade vidare att industrin inte kan växa på grund av korruption, inflation och brist på lämpliga arbeten.

”Den ekonomiska tillväxten är mycket lågt om inte negativt. Arbetslösheten hos unga, speciellt de utbildade, är som en tidsinställd bomb som närmar sig noll”, sade Kazem Jalali, en annan av regimens ledamöter i ett offentligt sammanträde nyligen.

”Klasskillnaderna har ökat och inkomstfördelningen har blivit ojämnare. [Samtidigt] har den offentliga budgeten ökat markant. Arbetare med minimilön går på knäna ekonomiskt … arbetare inom gruv-, kol- och stålindustrin får ut sina magra löner först efter stora förseningar och efter påtryckningar och vädjan”, tillade han.

Jalili sade vidare att den administrativa korruptionen stör landets ekonomiska tillväxt och har skapat ett ohälsosamt skattesystem. ”Ekonomiska program som missar sina mål, instabilitet i ackumulering av tillgångar, och ohälsosam expansiv penningpolitik har slutligen resulterat i störningar för produktion och distribution i landet”, sade Jalili

Trots dessa varningar från regimens egna ledamöter hävdar Rohanis regering att den har löst landets svåra ekonomiska situation med hjälp av förra årets kärnteknikavtal med världens sex stormakter. Rohani har själv varnat för korruptionen i landet och anklagat vissa för att kontrollera landets media, tv, industri, handel och militär.

Noterbart är att verken regimens ledamöter eller prästerskapets president Hassan Rohani nämner aldrig källa till korruptionen och de som ackumulerat enorma personliga förmögenheter i landet vid deras namn. Detta trots att alla vet vilka dessa krafter är nämligen revolutionsgardet, det religiösa etablissemanget, institutioner som kontrolleras av den högsta andlige ledaren Ali Khamenei samt deras familjer och nära medarbetare.

Internationella valutafondens näst högst rankade tjänsteman betonade under ett besök i Teheran på tisdagen att ”Iran måste ta itu med problemen i sitt banksystem samt stärka landets lagar mot penningtvätt och finansiering av terrorism om man vill återvända till den globala ekonomin”.